24. 2. 2021: Реконштрукція гуменьского каштеля бы ся мала закінчіти тот рік

Цїлём веджіня Вігорлатьского музея в Гуменнім є закінчіти третю етапу реконштрукції ёго головной будовы – ренесанчного каштеля, почас того року.

Як про аґентуру TASR повів директор інштітуції Василь Федіч, ставебны роботы в рамках другой етапы, котра є повязана з третёв, закінчіли на кінцю 2020-го року. І наперек реконштрукчным роботам а панедемії нового коронавірусу Вігорлатьскый музей в Гуменнім оцїнив минулорічну лїтню сезону як єдну з найуспішнїшых.

Перша етапа іщі в році 2016

„Ставебно-рештавраторьскы роботы на дворї гуменьского каштеля суть продовжінём реконштруцкії історічного обєкту, котрой перша етапа была закінчена у 2016-ім роцї,“ повів директор музея з тым, же попереднїй план реалізовати реконштрукцію музея в двох етапах змінив зряджователь, котрым є Пряшівскый самосправный край.

Друга етапа была наконець роздїлена на дві части. Средства в сумі майже 650 тісяч евр на реконштрукцію Вігорлатьскый музей здобыв, як єдиный музей на Словакії, з проґраму Обнов собі свій дім, дотаціёв в сумі 300 тісяч евр поміг і Пряшівскый самосправный край.

В другій етапі, котра проходила од апріля 2019-го року до децембра 2020-го року, зробила ся комплетна реконштруцкія внутрїшнёй фасады каштеля. В третїй етапі, з котров зачали уж почас той другой, робить ся передовшыткым управа двора ренесанчного будинку.

Лїтня сезона успішна

Як інформовав аґентуру Федіч, велика історічна переміна каштеля почас реконштрукчных робот так само стабілно притїгала домашнїх навщівників, але і тых мімо реґіону з інтересом о реґіоналну історію.

„Сьме їм за то вдячны, же з охотов толеровали многы безпечностны обмеджіня, котры сьме вырїшыли зробити за цїну сприступнїня прекрасных експозіцій каштеля нашым навщівникам,“ сконштатовав.

Вігорлатьскый музей вєдно з великов реконштрукціёв почас попереднёй сезоны реалізовав і музейну а освітнє діятельство. Наперек технічным обмеджіням і непрязній епідеміолоґічній сітуації оцїнив директор лїтню турістічну сезону в місяцях юл і авґуст за єдну з найуспішнїшых, музей навщівило сккоро 12 800 навщівників.

„Кількость навщівників почас того періоду была векша як навщівность в попереднїм році о склоро тісяч,“ доповнив Федіч з тым, же почас цїлого 2020-го року навщівило Вігорлатьскый музей понад 17 тісяч людей.

Гуменьскый каштель і музей

Каштель в Гуменнім є народнов културнов памятков. Будова є домінантов міста. Збудованый быв на місцї середнёвікого водного замку. Форму яку має днесь здобыв аж на зачатку 17-го столїтя. Замок належав довгый час роду Друґетів. Ку найвекшым перебудованям обєкту дішло в другій половинї 18-го столїтя. Як головна будова музея служыть од 1960-го року.

Музей має много артефактів з русиньского реґіону вышнёго Земпліна. В сканзенї, котрый належыть під Вігорлатьскый музей, мож відїти деревяны будовы з русиньскых сел. Од 1989-го року має музей Ґалерійну сінь Ореста Дубая – єдного із найвызначнїшых русиньскых вытварників на теріторії днешнёй Словакії. Музей часто презентує і русиньску културу різныма формами – выставками, културныма проґрамами ці выдаванём публікацій.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, языкова управа: ред. АРК в СР, жрідло фотоґрафії: Vihorlatské múzeum v Humennom.

Script logo