24. 11. 2020: Свій план має і конзіліум одборників. Так бы мали рештрікції фунґовати

Konzílium odborníkov je pripravené prerokovať protipandemický plán ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Deklarovalo, že je otvorené diskusii a spolupráci.

Nepovažuje však za efektívne, že Sulík rozdeľuje sily v čase, keď sa majú spájať v boji s pandémiou. Konzílium pripomína svoj návrh opatrení, ktoré majú pomôcť v boji s novým koronavírusom.

Semafor konzília

Sprísňovanie či uvoľňovanie opatrení navrhujú členovia konzília riešiť cez regionálny semafor. Pri dosiahnutí celoštátnych limitov, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť situáciu, by sa celá krajina prepla do vyššieho stupňa ohrozenia, v prípade zlepšenia sa zas vrátila k regionálnemu semaforu.

Jedným z kľúčov pri prechádzaní z regionálnych opatrení na celoštátne je počet nových prípadov za sedem dní. Hranica je pri tom nastavená na 750 prípadov.

 • I. stupeň varovania: 750
 • II. stupeň varovania: 1500
 • III. stupeň varovania: 3000
 • IV. stupeň varovania: 6000 

Ďalšími ukazovateľmi na národnej úrovni majú byť počet hospitalizovaných a trend chorobnosti, čiže zmeny oproti predchádzajúcemu týždňu. 

Rôzne stupne ohrozenia

Ďalej sa berie do úvahy počet hospitalizovaných, trend sedemdňovej incidencie, aktuálne zhodnotenie situácie na regionálnej/okresnej úrovni pracovníkmi jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Návrh používa štyri škály predstavujúce určitý stupeň ohrozenia, ktoré sú definované na základe celoštátnych limitov a regionálnych charakteristík a farebne znázornené zelenou (monitoring), žltou (stupeň ostražitosti I), oranžovou (stupeň ostražitosti II) a červeňou (stupne varovania) farbou.

Posledná štvrtá škála je rozdelená na štyri stupne červenej. Pre každú škálu sú v návrhu definované opatrenia.

Napríklad nosenie rúšok je v návrhu rozdelené takto:

 • Monitoring - povinné v interiéri
 • Stupeň ostražitosti I (Zvýšená pozornosť) - povinné v interiéri
 • Stupeň ostražitosti II (Zvýšená pozornosť) - povinné v interiéri a exteriéri okrem extravilánu
 • I. stupeň varovania (Závažný stav) - povinné v interiéri a exteriéri okrem extravilánu
 • II. stupeň varovania (Závažný stav) - povinné v interiéri a exteriéri okrem extravilánu
 • III. stupeň varovania (Kritický stav) - povinné v interiéri a exteriéri aj v extraviláne s výnimkami
 • IV stupeň varovania​ (Kritický stav) - povinné v interiéri a exteriéri aj v extraviláne s výnimkami
 •  

Zákaz vychdázania by bol v tomto pláne zavedený až v najhoršom stave. 

Každý zo stupňov má v pandemickom pláne konzília odborníkov zadefinovaný cieľ:

 • Monitoring - predchádzať šíreniu nákazy
 • Stupeň ostražitosti I (Zvýšená pozornosť) - znížiť prenos, znížiť záťaž zdravotníctva
 • Stupeň ostražitosti II (Zvýšená pozornosť) - znížiť prenos, znížiť záťaž zdravotníctva
 • I. stupeň varovania (Závažný stav) - spomaliť prenos, redukcia počtu prípadov, zabrániť kolapsu zdravotníctva
 • II. stupeň varovania (Závažný stav) -spomaliť prenos, redukcia počtu prípadov, zabrániť kolapsu zdravotníctva
 • III. stupeň varovania (Kritický stav) - spomaliť prenos, redukcia počtu prípadov, zabrániť kolapsu zdravotníctva
 • IV stupeň varovania​ (Kritický stav) - spomaliť prenos, redukcia počtu prípadov, zabrániť kolapsu zdravotníctva

Podobne ako iné pandemické plány, aj ten ktorý naformulovalo konzílium odborníkov, navrhuje opatrenia pre rôzne sféry života ako sú napríklad hromadné podujatia, či šport, alebo reštaurácie. 

V ich prípade by napríklad mohlo byť vnútorné sedenie s obmedzením ľudí pri stole len pri stupňoch ostražitosti, terasy by boli zakázané až pri najvyššom stupni varovania. 

Sulíkov plán

Premiér Igor Matovič (OĽANO) v pondelok (23. 11. 2020) avizoval, že Sulík má plán najskôr predstaviť na konzíliu odborníkov a pandemickej komisii, a ak tam získa hlasy odborníkov, potom sa má o ňom rokovať aj na ústrednom krízovom štábe. Rovnako na prerokovanie čaká aj semafor, ktorý má pripravený minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

"Chceli sme to dnes predstaviť, ale keďže ľudia sú v neustálom chaose, nech teda najskôr predstaví plán pán Sulík a nech sa aj na úrovni odborníkov vyselektuje plán, podľa ktorého pôjdeme," povedal Krajčí v pondelok.

Nový protipandemický plán Semafor zdravia z dielne SaS zohľadňuje situáciu v regiónoch. Hovorí o opatreniach, pravidlách a odporúčaniach pre celé Slovensko, pre konkrétne obvody, spomína plán testovania, rieši cezhraničný režim aj odškodnenie zatvorených či obmedzených prevádzok.

Zdroj: HN Slovensko

Script logo