23. 6. 2021: По лемківскы в польскым часописі. Промуют креницкы церкви

Не было, а єст. Вкінци сме ся дочекали. Такыма кус символичныма словами Богдана Ґамбаля можеме зачати бесіду не лем на тему основаня радия ЛЕМ.фм, але тіж на тему лемківского языка, котрый першый раз появил ся на сторонах креницкого туристичного маґазину «Одкрый Сандецкій Бескід». Доступный уж єст четвертый номер бескідского часопису і – як попередній – лем в сіти.

Сандецкій Бескід ся промує!

Як бесідує шефредактор часопису Конрад Роґозіньскій (з котрым сме уж бесідували в 2019 році при нагоді выданя другого номеру «Одкрый Сандецкій Бескід»):

В тым маґазині запроєктували сме більше як 400 сторін, што може здавати ся шалінством і вказувати, же важнійша єст форма як зміст. Могло бы так быти, як бы не факт, же єст то барз добрі передумане і має служыти дистрибуциі змісту в вельох інформацийных каналах і быти базом для збогачыня тых статій на нашым блоґу, котрый тепер міцно розбудуєме.

Найновшый номер має наголовок «Горы полны сонця» і має быти найліпшом в реґіоні промоцийом всякых туристичный атракций і услуг, якы оферуют бізнесовы підметы приізджаючым на Сандеччыну туристам.

Што прочытаме по лемківскы?

Маґазин «Одкрый Сандецкій Бескід» єст направленый на польскоязычных туристів, зато єст веденый праві в цілости по польскы. Выняток становит статя Якуба Зиґмунта – спілпрацівника Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях і редактора радия ЛЕМ.фм, в котрій почытаме о двох креницкых церквах, якы находят ся в перлині польскых курортів. Статя єст написана по польскы і по лемківскы, што дає чытачам більше інформаций на тему вельокультуровости реґіону.

Ци в будучым буде мож більше почытати по лемківскы в польскоязычных маґазинах? Як іде о «Одкрый Сандецкій Бескід» – то напевно! Уж сут плянуваны дальшы статі по нашому до наступных выдань часопису.

Вартат на конец підкрислити, же хоц появліня ся в реґіональным часописі єдной статі по лемківскы не выглядат мож для некотрых імпонуючо, єст то першый такій епізод, кєд мож почытати по лемківскы в нелемківскых медиях. Єст то першый малый крок ґу тому, жебы усмідомляти шыршій публиці, же Лемкы не ганьбят ся свого языка і пишут по свому, де ся даст.

4. номер маґазину мож придбати на сайті: www.odkryjbeskid.pl і в аплікациі ISSUU під тым мотузком.

Якуб ЗИҐМУНТ, ЛЕМ.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo