23. 6. 2020: Пыхнї на вікендовы зливы не забудуть. На оправы буде треба стотісячі евр

На вікенд од пятніцї 19-го до недїлї 21-го юна 2020-го року русиньске село Пыхнї в окресї Снина так скоро не забуде. Величезны зливы зничіли много. З водов мусили боёвати і жытелї далшого русиньского села Зубне в окресї Гуменне, ці окресне місто Снина.

Помагати зо зливами, котры запричінив міцный додж, од пятніцї пришли до Пыхонь професіоналны і добровольны гасічі. Вода уж в пятніцю запричінила немалы шкоды. Вытопила множество домів, зничіла уроджай, пошкоджены были авта, стромы, зничены зістали драгы і пішникы, кедьже зливы выторгали і асфалт. Подобну кастрофу в Пыхнях зажали в роцї 1998.

З водов ся боёвало цїлый вікенд

По пятніцї додж продовжовав і так продовжовав і бой із великов водов. Вода з пятніцї лем на головній дразї в Пыхнях зробила шкоды за приблизно 500 тісяч евр. В Зубнім сторгло міст, в Снинї заплавило родинны домы і фундушы в містьскій части Брамбгора.

„Драга є зничена, пішникы суть зничены, одводнюючі каналы суть зничены, плоты розвалены, будовы розвалены,“ приближыв у суботу сітуацію Пыхонь староста Юліус Банік аґентурі TASR. Затоплены были за ёго словами пивніцї у вшыткых хыжах.

В Збунім подля старосткы Михаелы Василенковой в пятніцю падало мало, але волна воды пришла до села якраз із Пыхонь. Одторгнутый міст в Зубнім одрізав од світа три фірмы і містну рештаврацію. Село зачало рїшыти, жебы од войска дістало понтоновый міст.

Додж, а з ним і зливы продовжовали і в суботу, коли были споминаны Пыхні знова засягнуты. Кедь ся вже в неділю сітуація успокойовала, Пыхні были засягнуты далшов волнов воды. В селі то уж не наробило тілько шкоды, но людям на хыжах далшы шкоды прибыли.

Потребують грошы

На звладнутя сітуації, главно в Пыхнях, буде треба стотісячі евр. Вже в суботу поміч Пыхням приобіцяв председа Народной рады Словацькой републікы Борис Коллар. Повів то, кедь до села пришов посмотрити на шкоды, котры зливы зробили. До Пыхонь пришов вєдно із міністром внутра Романом Мікулцом, присутный быв і віцежупан Пряшівского самосправного краю Йозеф Лукач.

Коллар поміч приобіцяв, але одкылиь конкретно фінанції хоче взяти, не повів. За ёго словами то має залежати і од коалічных партнерів у владї. Доповнив, же вєдно із Мікулцом увольнили з фонду солідарности, котрый выникнув пріорітно на поміч людям постиженым коронакрізов, уж теперь фінанції на поміч найвеце постиженых зливами обысть, котры не мали поіщіня.

Край вже грошы схвалив

Конкретну поміч Пыхням в сумі 600 тісяч евр вже схвалили в пондїлёк, 22-го юна 2020,  пряшівскы крайскы посланцї. Справа і утримованя драг Пряшівского самосправного краю має за выдїлены грошы забезпечіти роботы на пошкодженых драгах в селї.

„Село пережыло тяжкый вікенд, і зато сьме вырїшыли такой теперь выдїлити средства на гаварію, котра выникла зливами. Выдїлили сьме 600 000 евр на захранны роботы. Цїла наша техніка од пятніцї вечора аж дотеперь є к діспозіції старостови, жытелям, жебы зліквідовали выникнуты шкоды, дали до порядку вшытко, што ся дасть, і пак реалізовали оправу пошкодженой драгы,“ повів про аґентуру TASR жупан Мілан Маєрьскый.

Кедьже іде о зливы третёго ступня, по слїдуючій документації і схвалїню тоты фінанції подля Маєрьского слов буде рефундовати держава. Пыхням мож помочі і через транспарентный рахунок SK5109000000005171252512.

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм, языкова і ґрафічна управа: ред. АРК в СР

Script logo