23. 6. 2019: На службі божій в Камюнцї і на Любовняньскім градї

Проґрам Меджінародной лїтнёй школы – Studium Carpato-Ruthenorum 2019 окрем едукатівной части у формі лекцій русинького языка, історії Русинів і етнолоґії має ай проґрам екскурзій до реґіонів компактно заселеных Русинами. Того року то суть екскурзії до окресів: Свідник, Стара Любовня, Пряшів і попершыраз до найоддаленїшого од Пряшова – окресу Снина.

У недїлю – 16. юна двадцять участників тогорочной лїтнёй школы путовало до окресу Стара Любовня. На самый перед до села Камюнка, на недїльну святу літурґію, котру одправляв о. Франтїшек Крайняк. В Камюнцї мож было учути службу Божу в старославяньскім і русиньскім языку. А нелем то. Мілым несподїванём было, же у своїм казаню о. Крайняк выдїлив простор на потолкованя дакотрых незрозумілых церьковнославяньскых слов, котры вірници несправно высловлёвали. Як сконштатовав о. Крайняк, люде бы мали знати змысел каждого слова у текстї, котрый співають, бо кажде єдно слово молитвы має нелем духовне посолство і сімболіку, але ай конкретне значіня. Приємным было, як сконштовав професор Маґочій, відїти в камюньскій церькви наймолодшу ґенерацію – малых школярїв, котры сидїли в першых шорах, а таксамо молодых хлопцїв – мініштрантів. Повна церьков людей розлічных віковых катеґорій – од найменшого аж по старе, котры пришли на недїльну службу божу давала знати, же в Камюнцї жыють нелем Русины, але заєдно ай вірникы ґрекокатолицького обряду, котры ведуть к любви ід богу ай своє потомство.

Отець Франтїшек Крайняк того року одходить з Камюнкы – на заслужену пензію. Так як у Меджілабірцях, ай в Камюнцї охабив за собов велику роботу нелем як священик, але ай як честный Русин і чоловік доброго сердця, котрому залежить на своїх вірниках. Надїєме ся, же в ёго жертвенній роботї на благо Русинів буде продовжовати ёго наступця.

Позад святой літурґії і по обідї з о. Франтїшком Крайняком і ёго панї – Вєров Крайняковов далша путь подля проґраму лїтнёй школы вела на Любовняньскый град. Ту ся навщівници лїтнёй школы могли окрем іншого дізнати і факт, же  8. новембра 1918 на громадї Русинів із Спіша і Шаріша на Любовняньскім градї была з ініціатівы Еміліяна Невицького основана перша Руська народна рада (Рада Лемків) і вырїшовало ся, сучастёв котрой державы ся стане теріторія Русинів – історічна Підкарпатьска Русь.

Про нечеканый додж не мож было абсолвовати плавбу по рїцї Дунаєць, котра є заєдно граніцёв, што дїлить Русинів Словакії од Русинів-Лемків в сусїднїй Польщі, но віриме, же тот день быв про вшыткых участників і так незабытным.

-кк-, фото: М. Павліч

Script logo