23. 5. 2019: Світова рада Русинів проти україньскому закону о языку

18-го мая 2019-го року проходило 7-ме засїданя Світовой рады Русинів, выконного орґану Світового конґресу Русинів у меджіконґресовім періодї. Членове рады стрїтили ся в Старій Любовнї на Словакії.

Представителї членьскых держав конґресу заподївали ся приготовліїнём XV. Світового конґресу Русинів і IX. Світового форуму русиньской молодежи, котры тот рік будуть проходити в Любовняньскых купелях в днях 4-го аж 7-го юла. Но Світова рада рїшала і актуалны проблемы.

 

Закон є діскріміначный, сітуація Русинів буде складнїша

Світова рада Русинів почас засїданя обговорила і новый україньскый Закон о функціонованю україньского языка як державного языка, котрый 25-го апріля 2019-го року схвалила Верьховна рада Україны і такой потім го підписав втогдышній презідент Петро Порошенко.

Як ся пише в записї зо засїданя рады, закон „діскрімінує остатнї языкы народностных меншын, котры не будуть годны свою народность розвивати.“

Світова рада на основі проштудованя предметного закона сконштатовала, же „закон є діскріміначный і робить іщі складнїшов уж і так складну сітуацію неузнаной народности Русинів. Україна підписала Европску харту реґіоналных або меншыновых языків і як сіґнатарёви бы їй першорядо мало іти о дотримованя установлїнь харты, але приятём закона іде в другу сторону.“

 

Рихтують протестне писмо

Участны засїданя ся згодли на тім, же напишуть односно того закона протестне писмо. Мало бы быти заганне на Раду Европы і посланцёви Народной рады Словацькой републікы і єдночасно членови загранічного выбору в парлемнтї Любошови Благови.

Світова рада Русинів хоче в писмі обернути увагу на „прямованя закона проти вшыткым народностям і властным жытелям.“ Представителї Русинів тым хотять апеловати, жебы зробити міцный тиск на владу Україны, котра бы мала дотримовати заключіня Европской харты реґіоналных або меншыновых языків.

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм, управа писма: -аз-

Script logo