23. 3. 2021: Европосланець, котрый має особны скушености з інвермектіном: „Затля што Европска лїкова аґентура контроверзный ремдесівір одпоручать, інвермектін одпоручіти не хоче.‟

Európska lieková agentúra (EMA) po preskúmaní najnovších údajov vydala rozhodnutie, v ktorom uviedla, že neodporúča použitie ivermektínu (IVM) pri prevencii a liečbe ochorenia Covid-19. Na stanovisko agentúry zareagoval slovenský europoslanec Robert Hajšel (na fotke), ktorý sám s ochorením bojuje, našťastie sa vyhol ťažkému priebehu. Priznal, že súčasťou jeho liečby, nie výlučným liekom, bol aj ivermektín

Europoslanec upozornil na skutočnosť, že zatiaľ čo EMA kontroverzný remdesivir odporúča, ivermektín odporučiť odmietla. K remdesiviru sa pritom negatívne postavila WHO. Organizácia vydala podmienečné odporúčanie proti použitiu remdeseviru u hospitalizovaných pacientov bez ohľadu na závažnosť ochorenia.

EMA svoje rozhodnutie k IVM vydala na základe posúdenia najnovších dôkazov z laboratórnych, pozorovacích a klinických štúdií. Obáva sa toxicity ivermektínu podávaného vo vyšších dávkach.

Europoslanec si všimol, že EMA vo svojom závere nekomentuje účinnosť normálnych dávok a iba uvádza, že zatiaľ čo niektoré klinické skúšky nepreukázali žiadny prínos ivermektínu, iné iba potenciálny prínos. Zároveň ale poznamenáva, že v dávkach predpísaných na liečbu iných ochorení sa podávanie ivermektínu vo všeobecnosti znáša dobre.

„Napriek svojmu jednoznačnému záveru EMA dodáva, že ďalšie dobre navrhnuté randomizované štúdie sú nevyhnutné na vyvodenie záveru o tom, či je liek účinný a bezpečný v prevencii a liečbe COVID-19,“ upozorňuje Hajšel.

Vakcína Sputnik

Europoslanec v statuse okomentoval aj vyhlásenie francúzskeho komisára EÚ Thierry Bretona. Ten vyhlásil, že EÚ nebude potrebovať ruskú vakcínu Sputnik V a do Dňa výročia dobytia Bastily (14.júla) dosiahneme v EÚ kolektívnu imunitu iba s použitím európskych vakcinačných produktov.

„Osobne to nevylučujem, aj keď pochybujem, že tento cieľ sa podarí dosiahnuť vo všetkých 27 členských štátoch, keďže očkovanie napreduje pomerne odlišným tempom v rôznych kútoch EÚ. Zdá sa, že Bretonov tím všetko vsádza na druhý štvrťrok tohto roka, keď by sa naozaj mali zintenzívniť dodávky očkovacích dávok, aj keď dnes je podľa mňa predčasné predpovedať, či to na zaočkovanie 70 percent Európanov do konca júna a následné dosiahnutie celkovej imunity do francúzskeho štátneho sviatku bude stačiť.“

„Zelené pasy“

V rámci tohto týždňového hybridného online pléna EP sa očakáva debatu aj o tzv. zelených (COVID) pasoch, po ktorých urýchlenom schválení volajú viaceré oficiálne miesta v EÚ. Podľa Hajšela by ich schváleniu mala predchádzať hlbšia debata.

„Tu si osobne myslím, že pred urýchleným schvaľovaním by sme mali uprednostniť hlbšiu debatu o dôsledkoch prijatia takéhoto rozhodnutia na otázku dodržiavania/porušovania ľudských práv. Nie som proti kovid pasu principiálne, ale potrebujeme jeho podmienky schváliť tak, aby naozaj k žiadnej diskriminácii nemohlo dochádzať,“ dodal.

Tatiana Stará, Hlavné správy / Konzervatívny denník

Script logo