23. 12. 2020: Яке буде навернутя до школ по зимных вакаціях?

21. 12. 2020 зачали школярям зимны вакації. Яке буде навернутя до школ і якы правила треба дотримати?

Podľa ministra Branislava Gröhlinga sa návrat detí do škôl po 11. januári bude riadiť podľa stupňa COVID automatu.

Naďalej sa hovorí aj o testovaní detí. Prvé testovanie by sa podľa Gröhlinga mohlo robiť v januári po Troch kráľoch. Vieme, že názory na testovanie detí sú na Slovensku rôzne.

Pýtali sme sa, ako bude po lockdowne a po skončení prázdnin zabezpečená výučba pre deti, ak sa oni a ich rodičia nechcú dať testovať. Tomáš Nejedlý z odboru komunikácie rezortu školstva pre Rádio Vlna povedal:

"Zjednodušene povedané, môže nastať taká situácia, že prezenčné vyučovanie bude navštevovať polovica školy a polovica školy sa bude vzdelávať dištančne. Dištančné vzdelávanie zabezpečujú školy už od 1. vlny pandémie ochorenia COVID - 19. Rovnako budú postupovať aj po 11. januári 2021."

Na otázku, ako je ošetrené to, aby v rámci celého vzdelávacieho procesu nedochádzalo k diskriminácii detí, ktoré nepodstúpia testovanie, sa rezort odvoláva na analýzu, ktorú z hľadiska ústavno-právnej roviny pripravil podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý.

V domácnostiach, kde majú viac školákov v rôznom veku, vznikli v uplynulých mesiacoch rôzne situácie. Napríklad, keď je v jednej rodine škôlkar, štvrták na 1. stupni základnej školy a šiestak na 2. stupni alebo stredoškolák.

Tí, ktorí boli od októbra iba doma a učili sa dištančnou formou, by mali byť pretestovaní v školách, zatiaľ čo mladší žiaci chodili denne do školy, stretávali sa v kolektíve a následne sa spolu so súrodencami stretávajú denne doma. Pýtali sme sa ministerstva, ako vníma tieto nezrovnalosti. Tomáš Nejedlý priamo neodpovedal, no uviedol:

"Snahou ministerstva školstva je zabezpečiť čo najskorší prístup všetkých žiakov a študentov k prezenčnému vzdelávaniu."

Viac podrobností rezort uvádza aj v manuále s názvom Návrat do škôl 2021.

Ešte nedávno samotný premiér hovoril o tom, že by sa deti mohli vrátiť do škôl aj bez testovania.

Igor Matovič uviedol, že po lockdowne, ak bude dobrá epidemiologická situácia, by sa deti vrátili do škôl bez testovania, za podmienky testovania len učiteľov alebo personálu v škole. Pýtali sme sa teda ministerstva, či neuvažovalo o tom, že sa deti v školách nebudú vôbec testovať.

"To platí, v prípade priaznivej epidemiologickej situácie v konkrétnom okrese nebude testovanie žiakov potrebné."ZDROJ: Rádio Vlna

Script logo