23. 11. 2021: Трансгранична спілпраца Польщы і Словациі: культурно-природнича дідовизна

Дві єдиниці з обшыри ґорлицкого повіту – Бобова і Санкова, та дві приграничны з обшыри Словациі – Стропків і Нижня Полянка, отримали унійне дофінансуваня на реализацию спільных ініциятив маючых зміцнити трансграничну спілпрацу в обшыри культурно-природничой дідовизны.

Проєкт має быти зреализуваный до квітня/апріля 2023 р. Його цілковитый кошт то близко 2,2 млн евро, з чого 85% покрыє дотация з Европейского Фонду Реґіонального Розвитку.

Лідером проєкту єст ґміна Бобова. Як бесідує єй бургомайстер В. Ліґенза, вшыткы мали добрі ся списати, жебы повело ся зорґанізувати нон черезграничный проєкт. Польско-словацкы звязкы фурт ся зміцняют, а люде з обох стран границі знают зо собом спілдіяти – такій погляд выголосил бургомайстер вчас презентациі проєкту.

В рамках проєкту в Бобовій возникне рекреацийно-культурный комплекс з амфітеатром і роверовом стежком, будут вызначены і ознакуваны новы ґмінны біциґльовы трасы.

В Санковій побудувана буде спацерова стежка, яка получыт два деревяны обєкты зо списку UNESCO на обшыри той ґміны – костел св. Филипа і Якова в Санковій і грекокатолицку церков Покровы Пресвятой Богородиці в Рыхвалді. Створеный буде і природничо-едукацийный парк з ґратьом до сенсоричных досвідчынь в Сярах. Як оцінят М. Малух, війт ґміны Санкова, єст она найбільшым бенефіциєнтом проєкту, кєд же фонды на дві спомянуты реализациі сігают 5 млн зл.

Словацка страна заплянувала м.ін. ревітализацию парку в Нижій Полянці, будову макєты деревяной забытковой святыні ци однову Ювілейного Парку в Стропкові.

Заплянувано тіж спільны діяня для промоциі і утырваляня культуровой і природничой дідовизны Низкого Бескіду по обох сторонах границі. Буде зорґанізуваный Фестіваль Культуры Погранича в Бобовій і Стропкові, возникнут мапы, авдийопутівник і аплікация для туристів та польско-словацка ґазета в електоронічній і традицийній версиях. Діти з обох стран границі возмут участ в інтеґрацийных варштатах в Санковій.

На обшыри ґміны Санкова прожывают Русины, а і Нижня Полянка та Стропків то єдны з більшых осередків русиньской меншыны на Словациі.

 

Севериян КОСОВСКЫЙ, Лем. фм. Рыхвалдска церков, фот. Вікіпедия

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo