23. 11. 2021: Медженародна выстава сучасных ікон в Музею Никыфора в Креници

В Музею Никыфора в Креници од 28. листопада/новембра презентуваны будут іконы написаны в рамках тогорічных, XIII Медженародных Варштатів Іконописців Новиця-Криворівня.

Стоваришыня Приятелів Новиці од 2009 р. орґанізує пленеры для малярів зосередженых довкола сучасных осередків іконописаня в Польщы, Украіні, Білоруси і Словациі.

Участниками варштатів в Новици сут артисты репрезентуючы православны і католицкы традициі, котры мают тоту саму ціль – одновити ікону як літургічный образ, што єст важным елементом спільной традициі Костела.

Тогорічну едицию зорґанізували в украіньскій Криворівни на Гуцульщыні, над Чорным Черемошом. «Попід Черемошом, над потоком два тыжні малярі з Польщы і Украіны глядали свого ключа до Пісні пісен, тогорічной темы пленеру» – інформує Матеуш Сора, презес Стоваришыня Приятелів ПНовиці.

Подля орґанізаторів в Криворівни артисты намалювали роботы інтерпретуючы дослівно текст, як історию о тузі, потребі зъєднаня, а тіж згідні з християньском традицийом одкликуючы ся до марияньской і христолоґічной інтерпретациі. Серед робіт сут і такы, котрых твроці зрезиґнували з ілюстрациі тексту, піднимаючы мету любови в смілый і неочывидный спосіб.

Вшыткы будут презентуваны на експозициі в креницкым музею. Выстава потырват до 17. січня/януара 2022 р.

Спілорґанізаторами Варштатів сут: Братство Грекокатолицкой Молодежы Сарепта, Катедра Сакральной Штукы, Студия Хрисияньского Сходу та малярі звязаны з міньском працовньом IKONIQUE.
 

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК, Лем.фм.

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo