23. 11. 2019: Далшый семінар карпаторусиністікы – в новім академічнім роцї

  • • Ректор Пряшівской універзіты Др. г. к., проф. ПгДр. Петер Коня, ПгД. із новов абсолветков докторантьского штудія Мґр. Зденков Цітряковов, ПгД.

    • Ректор Пряшівской універзіты Др. г. к., проф. ПгДр. Петер Коня, ПгД. із новов абсолветков докторантьского штудія Мґр. Зденков Цітряковов, ПгД.

  • • З. Цітрякова з директорков Центра языків і култур народностных меншын, Інштітуту русиньского языка і културы ПУ доц. ПгДр. Аннов Плїшковов, ПгД.

    • З. Цітрякова з директорков Центра языків і култур народностных меншын, Інштітуту русиньского языка і културы ПУ доц. ПгДр. Аннов Плїшковов, ПгД.

2. октобра 2019 ся в засїдалнї Ректорату Пряшівской універзіты Consilium maius зышла невелика ґрупа штудентів і учітелїв з Інштітуту русиньского языка і клтуры ПУ, як ай пару реґуларных навщівників семінарів карпаторусиністікы на презентації темы Рефлексії русиньского языка в реалнім і віртуалнім світї, котру прочітала свіжа абсолвентка докторьского штудійного проґраму Славістіка і русиньскый язык – Мґр. Зденка Цітрякова, ПгД.

Уведженов темов авторка представила часть своёй дізертачной роботы, котру обгаїла лем недавно – концём авґуста 2019 і так ся стала рядным членом колектіву – одборнов асістентков на Іншітутї русиньского языка і културы із шпеціалізаціёв на соціолінґвістіку і діалектолоґію, де дотеперь была наперед штудентков, а потім докторантков. Зденка Цітрякова ся так стала уж другов абсолвентков (попри Мґр. Міхалови Павлічови, ПгД.) уведженого інштітуту, котра  перешла вшыткыма трёма струпнями высокошкольского штудія в уведженім штудійнім проґрамі і є кваліфікованым одборником на высшеспомянуты дісціпліны. Є то великый успіх нелем про Інштітут, але ай про карпаторусиністіку як научну дісціпліну, бо тота ся може розвивати лем тогды, кедь будуть свою професіоналну карьєру на єй базї будовати молоды, перспектівны люде. 53. семінар карпаторусиністікы ся так нїс в святочнім духу.

К позітівній атмосферї приспіла сама выступаюча, котра превказала, же ай научну тему мож запрезентовати легшым штілом, приступным про слухателїв, котры не суть в даній темі натілько зорьєнтованы, жебы могли вести высоко софістіковану научну дішпуту. Позад выступу і діскусії пришла Мґр. Зденцї Цітряковій, ПгД. заґратуловати ай доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., під менторством котрой взникла дізертація. Ід ґратулантам ся придав ай ректор Пряшівской універзіты – проф. ПгДр. Петер Коня, ПгД., котрый підкреслив, же сі высоко цїнить роботу Інштітуту, але передовшыткым факт, же за недовгый час свого єствованя выховав уже дакілько абсолвентів вшыткых трёв ступнїв высокошкольского штудія – бакаларьского, маґістерьского і докторьского, што не докажуть ани дакотры працовиска на універзітї з намного довшов історіёв свого єствованя.

Кветослава КОПОРОВА, фото: Міхал Павліч.

 

Script logo