23. 11. 2018: Бывшый презідент Словакії і жупаны припомянули собі ЧСР в Ужгородї. Закарпатю хотять помочі

Бывшый презідент Словацькой републікы Рудолф Шустер, председа Кошыцького самосправного краю Растіслав Тырнка і председа Пряшівского самосправного краю Мілан Маєрьскый собі в 14-го новембра 2018-го року припомянули сторічніцію закічніня Першой світовой войны і вынику Чехословацькой републікы в Закарпатьскій области Україны.

Юбілеї, як інформовала словацька державна пресова аґентура TASR, собі словацька делеґація припомянула коло памятника Мілана Растіслава Штефаніка і Томаша Ґаріка Масаріка в Ужгороді.

 

Хотїли бы помочі з розвитком

„Думам собі, же была велика шкода, же Закарпатя по Другій світовій войні вже не належлало ку нашій теріторії, бо мы ішли допереду, но они заоставають,“ повів про аґентуру бывшый презідент. Зато є за словами Шустера і на Словакії, жебы помогла, підтримовала Закарпатя і жебы ся скоротила путь до Европской унії про Україну.

Подлa кошыцького жупана Тырнку сполупраца із Закарпатьсков областёв Україны остатнї рокы не розвивала ся, но поступно ся то краю дарить обновновльовати.

„В юли того року сьме з головов Закарпатьской областной рады договорили ся на сполупрацї коло проєктів фінанцованых у рамках проґраму черезгранічной співпраці ENI і пріоріт, котры мають обидві реґіоны,“ повів про аґентуру Тырнка. Спомянув, же ся приготовлює выпрацованя штудії зреалізованя біціґлёвой стежкы на трасї Михалівцї – Вышнє Нїмецьке, як і выбудованя нового гранічного переходу Матёвскы Войковцї – Павлово.

Подля слов пряшівского жупана Мілана Маєрьского має Словакія і Україна ку собі близко. І зато є і про нёго важным, жебы надалше розвивала ся сполупраца меджі гранічныма реґіонами.

 

Проблем є в інфраштруктурї

Партнерьскы реґіоны – Пряшівскый самосправный край, Кошыцькый самосправный край і Закарпатьска область Україны довгодобо сполупрацують на проєктах в области културы, школства і турізму. Но як найвекшый проблем жупаны з выходу Словакії видять недостаточну транспортну інфраштуктуру і довгы чеканя на граніцях, што має вплив на розвиток турізму.

Мєрьскый пояснив, же уж є схваленый проєкт модернізації транспортной інфраштруктуры меджі Пряшівскым самосправным краём і Закарпатьсков областёв, на котрый підуть штири міліоны евр. Подля ёго слов іщі все треба ініціовати і помагати, жебы быв зрядженый і гранічный переход Уліч – Забрідь.

Часточно бы сітуацію могло подля Тырнкы вырїшыти розшырїня існуючого переходу у Вышнїм Нїмецькім, но лїпшым рїшінём бы была реалізація гранічного переходу Чорна над Тисов – Соломоново. Збудованя того переходу є 20 років лем на папери.

Тоты темы были і предметом їднань председів двох самосправных країв на выходї Словакії вєдно із представителями Міністерства загранічных дїл і европскых справ Словацькой републікы і представителїв Україны.

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм, жрідло фотоґрафії: TASR

Script logo