23. 10. 2021: Церьковна діпломація – слова і ґеста

Веце як слова нас в припадї Мукачовской єпархії можуть тїшыти ґеста.

Натиск, котрый ся за остатнїй веце як рік робить на Мукачівску ґрекокатолицьку єпархію з цїлём, жебы єй підпорядковати під чуджу – Україньску ґрекокатолицьку церьков, став так горячім дїлом, же выжадав уж і свої реакції.

Быв то мадярьскый метрополіта Філіп Кочіш, котрый як першый, кедь не рахуєме аспостольского адміністратора Ніла, высловив ся ясно в розговорї про Radio Vaticana, яка є позіція Ґрекокатолицькой церькви в Мадярьску на тото дїло. То, самособов, не могло потїшыти Кїєв, бо мадярьска церьков, котра є так само дїтинов Мукачова, ясно підпорила свою матерьску єпархію в тім, жебы зістала мімо україньской церькви. Докінця высловив ся, же Мукачовска єпархія бы мала стати попдля ёєго погляду метрополіёв.

Но, повіджме собі, же тото не є абсолутно мімо реаліты. Мукачовска єпархія має веце вірників як цїла метрополітна церьков на Словакії. Чом іщі в Ужгородї не сидить метрополіта, на то може знова можеме глядати одповідь лем в апетітї Кієва, котрый вже не раз відїв Мукачово на своїм обідовім столї.

Тїшыти нас можуть і слова, котры мав повісти Вісвалдас Кулбокас, новый апостольскый нунцій на Українї, котрый Мукачовску єпархію недавно навщівив.

Віталій Баранов у відео блоґу, котрый публіковав у службі Youtube, говорить, же як участник стрїчі нунція зо священиками Мукачівской єпархії, подасть якыйсь insight, погляд до того, што діяло ся на тій стрічі.

Подля Баранова священици мали ся звідати, в повязаню з тиском на єпархію, што з нима буде. Нунцій мав повісти, же ся на то звідав у Папы Франціска. Глава Католицькой церьки мала повісти, же він не є тот, хто має вырїшовати о долї Мукачовской єпархії, кедьже она має властну історію, котру собі цїнить, і таков як єй прияв, таков єй оддасть і дале. Значіть, Папа не рихтує робити жадны зміны.

Покля суть тоты слова правдивы, пак Мукачівска єпархія, але і далшы церьковны штруктуры, котры єй мають за Матїрь Церьков, выграли бой, лемже не войну. Мало бы быти постаране о Мукачово почас того понтіфікату, але не є ґаранція того, што буде при новім Понтіфікови.

Омного веце в цїлій сітуації є потїшуюча інша справа, котра так дакус зістала боком. І є повязана з навщівов Папы Франціска на Словакії.

Владыка Ніл Лущак, котрый є днесь адміністратором єпархії, тримав ся почас той навщівы коло словацькых ґрекокатолицькых єпіскопів. Може найважнїшым з цїлого было, же Ніл быв вєдно із ґрекокатолицькыма єпіскопами у Братїславі участный на стрїчі, котру мав Франціск зо словацькыма єпіскопами. Не быв там жадный іншый єпіскоп із заграніча, окрем мукачовского адміністратора.

Чом є то важный момент? І кедь было ясне, же церьковны штруктуры, котры выникли з Мукачовской єпархії, не суть согласны з анексіёв Кієвом, голосны проявы хыбовали. Кедь ся односно той темы высловив метрополіта Кочіш, быв властно сам, і не пришли далшы підпорны слова з боку остатнїх церьковных штруктур повязаных з Мукачовом.

Но штораз веце видиме главно з боку кошыцького єпархы – архієпіскопа Кіріла Василя, проглублёваня односин з Мукачовом. Запрошіня словацькых єпіскопів Ніла меджі себе, кедь ідуть на стрїчу з Папом, є ясным сімболічным ґестом, жебы выразити, меджі кого Ніл належыть, і де має підпору.

Без огляду на то, што повів або не повів нунцій на навщіві Мукачовской єпархії, можеме конштатовати, же діпломація церьквей, котры суть наслїдниками стародавной і славной русиньской єпархії, зачала діяти. Не потребуєме велё слов, то в діпломації не є потребне, потребуєме міцны ґеста. Тоты ся зачінають ясно проявляти.

Тоты ґеста нас можуть тїшыти веце як слова. Они ясно назначують, на котрім боці Карпат хотять наслїдникы Ужгородьской унії відїти будучность Мукачовской єпархії.

І лем вдяка такій діпломації, намісто кріку проукраїньского тиску, може не буде аж так нереалне збудовати на фундаментах колишнёй великой єпархії нове верьховне архієпіскопство. Наше. Днесь веце народів, но єдной, русиньской традіції.

Петро МЕДВІДЬ, статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm. Ґрафічна і языкова управа: ред. АРК в СР.

 

Script logo