23. 10. 2018: Федор Ґоч выріжнений посмертно нагородом ім. Райнфуса

16. жолтня/октобра 2018 р., в Новым Санчы в рамках ІV Конґресу Культуры Реґіону признаны были преміі Малопольского Воєвідства ім. Романа Райнфуса. Посмертно нагородом угоноруваний был основатель Музею Лемківской Культуры в Зындрановій, Федор Ґоч (1929-2018).

Того рока Капітула Нагороды Малопольского Воєвідства ім. Р. Райнфуса, по потверджыню выбору постановом Заряду Малопольского Воєвідства, рішыла признати тото престіжне оцініня пятьом номінуваным кандидатам, в тым посмертно лемківскому соспільному діячови, Федорови Ґочови.

Першы три преміі признаны были Мариі Маґдалині Крог, Барбарі Палюховій та Анджейови Слоніні. Гоноровым выріжніньом оцінены были дальшы дві кандидатуры, т.є. Мариюш Зєліньскій і як раз Федор Ґоч. Основатель Музею Лемківской Культуры в Зындрановій, а при тым і долголітній культурний і соспільний діяч, помер в червци/юнію 2018 р.

Выріжніня для Ф. Ґоча передане было до рук жены покійного, Мариі Ґоч, яка так само з мужом долгы рокы старала ся про зындранівскій скансен, збераючы памяткы материяльной спадковины Лемків.

Як можеме чытати в лявдациі до нагороды, Федор Ґоч доцінений был м.ін. за неоцінены заслугы для ратуваня ай продолжаня культуры і дідовизны Лемковины, як тіж за безінтересну діяльніст на соспільно-культурній ниві.

Признаня посмертной нагороды ім. Райнфуса для Ф. Ґоча зышло ся з ювілейом 50. літя діяльности Музею Лемківской Культуры. Од памятной стрічы в Білянці в 1968 р. лемківскы діяче приняли, што музей находил ся буде в родинній загороді Ґоча в Зындрановій. Од тамтого часу лавреат неперестанно старал ся про розвиток музейной загороды, сохраняючы загыбаючы памяткы про дальшы ґенерациі.

Припомнийме, што влони премійом ім. Райнфуса доцінений был Павел Стефановскій, колекцийонер народного облечыня, документалиста, поета і писменник, якій так само был єдным зо

спілоснователів Музейной Рады і Ізбы Памяток Лемківской Культуры в Зындрановій, яка з часом обявила ся як Музей Лемківской Культуры.

Севериян КОСОВСКЫЙ, лем.фм, фот. Музей Лемківской Культуры

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo