23. 10. 2018: Выникнув Одбор словацько-русиньской взаємности

  • • Председа Матіцї словацькой (котрой быв закладателём і русиньскый будитель А. Добряньскый) М. Ґешпер із председом Русиньской оброды на Словеньска М. Карашом.

    • Председа Матіцї словацькой (котрой быв закладателём і русиньскый будитель А. Добряньскый) М. Ґешпер із председом Русиньской оброды на Словеньска М. Карашом.

9-го октобра 2018 одбыло ся в Пряшові на Ректоратї Пряшівской унінерзіты робоче засїданя представителїв Матіцї словацькой (МС) на челї з єй председом Маріаном Ґешпером і актівістів Русиньской оброды на Словеньску (РОС) на челї з председеом Мартінм Карашом. Цїлём стрїчі быв договор о сполупраці обидвох орґанізацій на базї културно-освітнёго і научного діятельства.

 

Выслїдком засїдня быв зрод нового Одбору словацькой взаємность Адолфа Добряньского в рамках Матіцї словацькой. Участницї засїданя схвали становы даного одбору (было высвітлено, же каждый одвор МС мать свої становы) і за ёго председу звольли Мірослава Кереканіча з Гуменного.

 

Треба доповнити до учебників А. Добряньского

М. Ґешпер у своїм вступнім приговорї, окрем іншого, повів, же при своїх особных каонтактах із основныма школами на окремых бісїдах ся дізнав, же школярї абсолутно не знають, хто то быв Адолф Добряньскый, або і такый факт, же Русины были державноправным народом при взнику Чехословацькой републікы. Конштатовав, же мало інформацій ся в основных школах учнї  учать о словацько-русиньскых контактах. І же і о тім, жебы тоты кривды  в будучности направили, бы мала быти будуча сполупраца Словаків і Русинів в новім одборї Матіцї словацькой. Підпору такому тренду высловив і Мартін Караш, председа РОС.

 

Взник одбору підпоровала директорка народностных контактів

Учасників  стрїчі Словаків і Русинів писомнов формов підпорила і Марґарета Вышна, директорка  Центра  народностных одношінь Матіцї словацькой. У своїм писмі што до сполупраці  словацько-русиньской взаємности рекомендує замірять ся на область школства і зновуожылїня русиньской  народной і языквой ідентічности і розвинути намагу о справедливу фінанчну підпору з державных дотацій про народностны меншыны.

-акуз-, НН Інфо Русин, Народны новинкы Русинів Словакії

Script logo