22. 8. 2020: Резорт школства хоче дефіновати термін народностне школство

Міністерство школства, наукы, баданя і шпорту Словацькой републікы хоче дефіновати термін народностне школство. В розговорї про аґентуру TASR то повіла державна секретарька резорту школства про народностну і інклузівну освіту Моніка Філіпова.

Державна секретарька твердить, же на тім вже роблять. „Наперед нашым планом было, жебы сьме зробили окремый закон про народностне школство, але з оглядом на єднотнїшу леґіслатіву роздумуєме над закомпонованём окремой части до школьского закона, де ся задефінує народностне школство,“ повіла Філіпова.

Візіёв є посилнити народностне школство

Резорт школства бы приготовлёвану зміну хотїв досягнути до кінця календарьного року. „Не іде о засягованя до школьской сістемы, іде о єднозначну дефініцію, што значіть народностне школство на Словакії, і в якых шпеціфіках є інше од словацькых школ, наприклад, коли бісїдуєме о школї з навчалным языком народностной меншыны,“ пояснила державна секретарька.

На Словакії є коло 700 інштітуцій, де ся учіть в мадярьскім языку. Дві школы суть з русиньскым навчалным языком, на пару далшых є навчаня русиньского языка. Існують і україньскы, нїмецькы ці ромскы школы.

Народностне школство подля Філіповой забезпечує освіту дїтей в материньскім языку. „Найвекша кількость народностной меншыны є мадярьска, причім на Словакії маєме стабілну сіть матерьскых, основных і середнїх школ, де ся мадярьскый язык учіть,“ інформовала Філіпова з тым, же візіёв резорту школства є посилнити народностны школы.

Народностна школа не є гендікеп

Філіпова з властной скушености твердить, же дїти, котры ходили до матерьской школы, де ся учіть мадярьскый язык, наслїдно перейдуть на такый тіп школы і на основну а середню школу.

„Векшый шок може быти, кедь школярь вырїшыть іти на словацьку высоку школу. В тім припадї може быти недостатком якраз уровень знаня словацького языка, і ту хочеме помочі. Жебы дїти, котры ходять до сістемы народностных школ, не думали собі, же є то про них гендікеп, кедь хотять іти на словацьку высоку школу, але наопак, обогатить їх то,“ додала державна секретарька.

Новела школьского закона подля Філіповой буде занимати ся нелем дефініційёв народностного школства, але і выховов і освітов членів народностных меншын.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, жрідло фотоґрафії: ОЗ Колысочка, языкова управа: ред. АРК в СР.

Script logo