22. 8. 2016 :Треба быти взаємно толерантны і крітічны

Єднозначно позітівно оцїнюю 25 років выдаваня Народных новинок. Барз то оцїнюю і конштатую, же то є прімарна заслуга їх шефредактора і редакчного тіму, як і дописователїв і сполупрацовників.

Сам єм пересвідченый, же Русины і Українцї мають быти лібералны і взаємно толерантны, але і крітічны ку собі і взаємно. Єднозначно єм проти дикому терміну „Русин-Українець‟. Русины і Українцї ся дотеперь не збавили проблему ештебації і каґебізації. І міджі Русинами єм зажыв самозваных лустраторів. Докінця кріміналізаторів, наприклад, кріміналізовали і самого шефредактора Народных новинок. На одплату бы єм їх тыж лустровав за „єден же‟ документарный філм. І я єм быв кріміналізованый перед пару роками єдным Русином-Українцём, котрый выростав в Будеражі на Українї. Же єм ся споїв з А. Зозуляком і Я. Сисаком проти нёму. Быв єм вышетрёваный у Свіднику і в Пряшові. Выкоштруованы глупости Будеращана ся не потвердили. Я. Сисака єм тогды ани не познав і спознав єм ся з ним аж по роках у Свіднику.

Не любить ся мі тыж, же і русинство дакотры поважують за добрї плаченый „джоб‟, і на другій сторонї крітізують, же на Словакії суть плачены лем Українцї. Каждый із нас ся мусить попозерати до зеркала і знати проявити свій погляд. І мы Русины маме немало проблемів. Немало з них сьме собі выробили самы. І вырабляме. Хыбить нам і саморефлерксія. І о тім писали і пишуть Народны новинкы.

Покы іде уж о довгорічный проблем, дотеперь не вырїшеный і все підростаючій із тзв. Русинами-Українцям у СНМ – Музею україньской културы (МУК) у Свіднику, то Народны новинкы дали му за тоты рокы много публіцістічного простору, што тыж оцїнюю позітівно. Найвеце простору в тім дїлї, окрем мене, дали Мґр. Янови Калинякови, Др. Іванови Бандурічови, але і шефредакторови Мґр. Александрови Зозулякови і теперь ай Мґр. Петрови Медвідёви. Тот проблем теперь барз екстремно ескаловав. Не винов Русинів. Наісто го вырїшить аж час, тадь нихто не є вічный. Буде то але

лем і лем на шкоду далшых свідницькых музейників. Роздумую зато о писмі, жебы дакотрым із них было взяте штатне обчанство і были репатріованы на Україну і была їм зрушена ностріфікація їх україньскых тітулів. Тадь наробили і роблять немало збыточных і протиправных дїл. Пропоную тыж, жебы назва СНМ – МУК была в далшім періодї доповнена назвов СНМ – Музей сеніорьской україньской културы у Свіднику і тоту назву, жебы записали до книгы світовых рекордів! Дїдкове і бабкы своїм віком суть в тім музею того ясным доказом. Думам віковых рекордів...

Желам редакції, редакторам, дописователям і сполупрацовникам Народных новинок до далшых років на многая і благая лїта! Ad multos felicisimosque annos! 

 

Андрій КАПУТА, Свідник

Script logo