22. 6. 2020: Карантенны рештрікції і путованя

Platnosť nariadenia od: 20. júna 2020, 06:00 hod.
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 16. júna 2020

S účinnosťou od 20. júna 2020 (06:00) platí opatrenie, ktoré umožní pricestovať na Slovensko zo zahraničia bez nutnosti povinnej 14-dňovej karantény.

Prechod cez hranice bez obmedzení sa týka osôb, ktoré pricestujú z uvedených zdravotne bezpečných krajínBulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko, Švajčiarsko, Čierna Hora, Faerské ostrovy, Monako a Poľsko.

Upozornenie

Pre osoby prichádzajúce na Slovensko z iných ako zdravotne bezpečných krajín naďalej platí, že sa musia preukázať 96 hodín starým negatívnym testom na COVID-19.

Ak osoby z iných ako zdravotne bezpečných krajín prichádzajú na územie Slovenska cez kontrolovaný hraničný prechod, musia sa prítomným policajtom preukázať negatívnym testom priamo na hranici. Ak tieto osoby prechádzajú cez nekontrolovaný hraničný prechod, je potrebné bezodkladne odovzdať uvedený negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený).

Od 15. júna 2020 je dostupná webová stránka https://reopen.europa.eu/Požívatelia na nej nájdu aj praktické informácie o cestovných obmedzeniach či opatreniach v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti v jednotlivých členských štátoch EU.

Osoby z iných ako zdravotne bezpečných krajín musia absolvovať domácu izoláciu. Najskôr v piaty deň izolácie musia absolvovať test na ochorenie COVID-19. Zároveň sú do domácej izolácie zaradené aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

HRANIČNÉ PRIECHODY

Aktualizované 19. júna 2020

Otvorené sú všetky hraničné priechody do Rakúska, Maďarska, Česka a Poľska.

Ukrajina

  • Vyšné Nemecké,
  • Ubľa – Maly Bereznyj.

Tieto dva hraničné priechody slúžia IBA na návrat občanov SR domov a na tranzit cez SR podľa výnimky, respektíve pre tých občanov, ktorí spĺňajú podmienky určené Ukrajinou pre návrat na jej územie

TRANZIT CEZ SLOVENSKO

Občania členských štátov EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí sa spolu vracajú do krajiny EÚ, ktorej sú občanmi (môžu, ale nemusia mať v danej krajine pobyt), môžu ísť cez územie SR bez nutnej udelenej výnimky zo strany MV SR, avšak tranzit im nesmie zabrať viac ako osem hodín vrátane prestávok.

Občania krajín mimo EÚ, ktorí sa vracajú do štátu EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt, môžu ísť cez územie SR iba vtedy, ak hraničnej kontrole predložia výsledok negatívneho testu Covid-19 v slovenskom, anglickom, českom alebo nemeckom jazyku, a taktiež majú na tranzit cez SR osem hodín vrátane prestávok.

Zdroj: Mediálny servis Úradu vlády SR

Script logo