22. 5. 2018: У Свіднику поклепали основный камінь памятника ЧСР

У Свіднику в понеділёк 21-го мая 2018-го року в рамках зачатку Фестівалу културы Русинів Словакії поклепали основный камінь памятника, котрый бы мав быти присвяченый сторічніцї выникнутя Чехословацькой републікы. Дефінітівне схвалїня фінанцованя памятника є на проґрамі юнового засїданя Містьского заступительства.

На святочнім акті поклепаня брав участь пріматор міста Свідник Ян Голодняк і ініціатор цїлой думкы збудованя памятника Осиф Лелё. Новый памятник має быти вірнов копіёв памятника, котрый уж на тім місцї стояв і быв святочно одкрытый із нагоды 10-ой річніцї выникнутя Чехословакії, і в тім часї став єднов із домінант міста. Тот в тоталітарьных 50-ых роках 20-го стороча розобрали, скінчів десь уложеный і пізнїше цалком счезнув без слїду.

Свідницькы юпсиамцї дали згоду на побудованя нового памятника іщі в роцї 2013. Пропозіцію того, як буде памятник вызерати подля добовых фотоґрафій зробив Мірон Мікіта. Мав бы мати розміры 1,6 на 1,6 метра і вышку 2,5 метра. Ціна за ёго выбудованя бы мала быти коло 8 тісяч евр.

 

Вызначна подія про Чехів, Словаків, но і Русинів

„В тых днях державны орґаны, сполоченьскы і културны орґанізації, міста і села оголошають свої планы як што найдостойніше одсвятковати тоту вызначну історічну дію в жывоті двох братьскых народів Чехів і Словаків, но і нас, Русинів,“ цітує ґазета Podduklianske novinky Осифа Леля, ініціатора проєкту збудованя памятника.

Лелё подля властны слов перед семома роками, кідь перевзяв собі Цїну міста Свідник, высловив своє желаня, жебы ся обновив памятник, котрый пережыв і бомбардованя Свідника почас Другой світовой войны. Тото му втогды приобіцяв пріматор міста і далшы функціонарї, што заступительство приятём узнесіїя потвердило.

„Пропоминам, же нашы предкове тот памятничок збудовали за барз складных економічных подмінок із публічных збірок Свідничанів, но і жытелїв сел околіцї. Не выгваряли ся, а нашли способ і зробили то. Вірю, же і мы, їх потомкове, собі принаймешнім цїниме выникнутя Чехословакії так як они і 28-го октобра 2018-го року положыме пукеты квітя ку тому сімболу,“ цітують далшы новинкы Леля.

 

О фінанціях аж в юни

Як было спомянуто, памятник бы мав місто стояти коло 8 тісяч евр. Хоць основный камінь уж быв поклепаный, о фінанцованю бы мали рїшыти депутаты Містьского заступительства аж на своїм юновім засїданю. Аж по схвалїню грошей не буде нич стояти в пути тому, жебы желаня  Осифа Леля, збудованя памятника, было реалізоване

П. МЕДВІДЬ

Script logo