22. 4. 2021: Майте позір при списуваню. Остережыня в звязку з переступствами

Як остерігат ґорлицкій повіт, в звязку з проходячым Нацийональным Повселюдным Списом Жытелів і Мешкань явили ся уж першы переступства і пробы незгідного з правом діяня даякых осіб, на котры треба мати позір.

Злочынці головно за справом інтернетового самоспису хочут перевзяти особовы даны, предовшыткым од сеньорів.

Спис зачал ся 1. квітня/апріля і буде тырвал до кінця вересня/септембра 2021 р.

В звязку з пандемічном ситуацийом Головный Статистичный Уряд од початку заохочал вшыткых, жебы робили тзв. самоспис – через інтернет, так жебы як найменьше анґажувати інчы методы (тота форма єст вызначена як головна).

Зато тіж з причыны проходячого інтернетового самоспису явили ся уж першы пробы переступных діянь. Єдном з метод переступців єст підсыланя сеньорам нелеґальных інтернетовых сайтів, до якых мают доступ, і пак видят, якы даны вводят особы в підставленым списі. Найчастійше такы мотузкы до сайтів сут пересыланы через мейльовы відомости, комунікаторы і відомости SMS.

Як зазначат ґорлицкій повіт, ситуация єст о тілько актуальна і поважна, же преця потреба спису єст фурт голошена в медиях і публичным просторі. Зато тым більше легко стати ся жертвом нелеґальных поступувань деякых осіб, якы будут хотіли схоснувати ґу тому нагоду. Головно іде о сеньорів, якы часто сут групом податном на маніпуляциі.

Дальше злочынці подают ся за рахмайстрів через телефон, коли дзвонят до поєдных осіб. Найліпшом методом єст верифікация такой особы, через єй мено, назвиско і номер леґітимациі, якы пак мож провірити в Головным Статистичным Уряді через інфолінію. Но, уряд додає, што кажду таку особу мож провірити на сайті спису в закладці «Провір рахмайстра».

Остерігат ся так само, же кєд лем пандемічна ситуация на тото буде дозваляла належыт ся сподівати, же неодолга част фікцийных рахмайстрів зачне ходити по хыжах, головно тых, де жыют самітны старшы особы. Найліпше перед впущыньом такой особы дохыж попросити єй о даны, леґітимацию, жебы пак быти спокійным зо списом. Но треба памятати, што рахмайстрове не выйдут ґу людям, як раз з причыны коронавіруса, о чым інформували сме перед парома днями. Такє рішыня приняте єст до одкликаня.

Севериян КОСОВСКЫЙ, ЛЕМ.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo