22. 4. 2016: Красокорчулярь

Микола Бобинець у розговорі зо Степаном Сикором, якый вышов на продовжіня на стайтї Mukachevo.net, окрем іншого повів, же Ґеннадій Москаль бесплантно робить PR Андріёви Балогови, сучасному молодому пріматорови (мерови) Мукачова. Хто кому робить на Підкарпатю в рамках локалной політікы PR не є про мене аж таке інтересне, як то, кібы сьме ся конечно дізнали, кому властно робить PR Микола Бобинець.

Напрік тому, же Микола Бобинець заступать у Світовій радї Русинів Україну, з неуспішнов амбіціёв із 2015-го року быти председом Світовой рады Русинів, ёго справованя много раз выкликує різны змішаны чутя. Не жебы вшыткы остатнї представителї далшых держав у Світовій радї Русинів не были красокорчулярї, котры стоять твердо на русиньскых позіціях і зроблять троїтый рітберґер на політічнім ледї все, як їм то пасує. Навспак. Є скорїше вынятком, кідь у Світовій радї Русинів не є красокорчулярь, хоць, хвала Богу, і такы там суть. Но у Бобинця є то о то векшый проблем, же заступать державу, у котрій єдиній, напрік тому, же в ній жыє найвеце Русинів на своїй автохтнонній теріторії, не суть Русины узнаны. Од такого чоловіка, і кібы вшыткым остатнїм членам Світовой рады Русинів то было єдно, бы єм чекав тверды і незмінны позіції односно русиньскых вопросів. Ніт, не чекам, же мусить быти согласный зо вшыткыма „політічныма напрямами“, котры в русиньскім русї на Підкарпатю суть. Але мінімално не чекам ани то, жебы у своїх PR статях корчулёвав про аплавз Києва і вєдно із тым втопив іншых представителїв русиньского руху, навеце лжов.

Окрем того, же і в тім інтервю Бобинець повторять обовязкову їзду, котру в медіах не робить лем він, но і іншы русиньскы представителї, і нич проти того не мам, бо то треба все припоминати, значіть, вказує на то, же Русины суть законопослушный і мірный народ, представитель Україны у Світовій радї Русинів свою „законопослушность“ хоче Києву вказати аж так, же сам спохыбнює референдум із 1991-го року. Лїпше повіджено, властно бісїдує тото саме, што бісїдує і Ґеннадій Москаль. Же подля втогды діючой леґіслатівы резултаты референдуму не суть платны, докінця не мало быти выголошене. Іщі все є бісїда о чоловікови, котрый говорить, же Москаль робить PR Балогови і на місцї є вопрос, кому робить PR він сам. Но зохабме так часто в остатнїх днях споминаный референдум, котрый і так зістане все лем на справедливім або несправедливім рїшаню Києва, і подьме далше.

То, же Бобинець політічно і якбач ани людьскы дакотрых людей, із може радікалныма позіціями в русиньскім русї, „не мусить“, є в порядку. Но в порядку не є, кідь на тото, жебы шумнї закорчулёвав у своїм PR розговорї перед Києвом, схосновав лож і заперав очі перед реалностёв.

Степан Сикора в інтервю дотулив ся і того, же Москаль в марцу того року говорив о рыхтованю тзв. русиньской провокації проросійскыма посланцями перламенту на Підкарпатю. Бобинець ся вертать на конець року 2015, коли сенатор і посланцї чеського парламенту, властно у парламентных вольбах незволеной і затля безвызначной партії Томіа Окамуры, навщівили Підкарпатя і бісїдовали з русиньскыма актівістами. Журналіста Ян Ріхетскі з той PR прогулькы „радікалів“ чеськой політікы, кідь уж ту днесь тото PR тілько раз маєме, зробив і репортаж. Докінця дві. У єдній із них бісїдує із Миколом Бураком, котрый говорить, же мусив перейти до ілеґаліты, і же ся боїть о свій жывот.

Намісто того, жебы, і кідь є чоловік іншого політічного погляду, Бобинець підкреслив, же не є можливе, жебы у демократічній державі, котра хоче іти европскым напрямом, хтось бояв ся про свої політічны погляды о свій жывот, представитель Україны у Світовій радї Русинів приливать олій до огня, і воду на млин націоналістам, кідь говорить, же у спомянутій репортажі, де выступать Бурак, ся пише о русиньскых концентрачных таборах, ґеноцідї Русинів і пишуть ся там і далшы „несмыслы“. Лемже єдиный несмысел є якраз тото, што бісїдує Бобинець. Або лїпше повіджено, оно то не є несмысел, є то богапуста лож. Бо о жадных концентрачных таборах про Русинів у статї не є ани єдной буквы. І єдине, што ся споминать у статї, то є етноцід Русинів.

Про пояснїня, покля то представитель Україны у Світовій радї не знать, же якый є роздїл міджі ґеноцідом і етноцідом, етноцід є дефінованый як чіны, котры ся роблять зо заміром зничіти даяку културу, і є то ничіня културы без забиваня носителїв той културы. І о тім можеме одкрыто на Україні бісїдовати. Суть дві можности. Будь не має Бобинець знаня о тім, яка в тых словах є різніця, што є доста смутне на чоловіка, котрый сидить у „світовій презідії“, або циґанить єднако, як циґанить і о споминаню концентрачных таборів у статї.

І зато є на місцї вопрос, кому властно робить чоловік, котрый має в першім рядї заступати інтересы Русинів, як намагати ся робити зо себе найзаконопослушнїшого і за цїну того, же втопить лжов вшыткых довкола, красокорчулярь без леду, тото PR. Досправды то є на хосен Русинів? І так само є на місцї звіданя, нашто нам у Світовій радї красокорчулярїв, о котрых ани не знаме, кого властно репрезентують, намісто того, жебы там сидїла єдна команда фотбалістів, котры грають довєдна, з ясныма і легко чітательныма фарбами на своїх дресах.

П. М.

Script logo