22. 2. 2019: Наливайченко: Спаса, на котру сьме (не) чекали

Єден із презідентьскых кандідатів на Україні, Валентін Наливайченко, пришов 20-го фебруара 2019 до Ужгорода і на вопрос, як односить ся до узнаня Русинів, зачав бісїдовати як із букваря людьскых прав. Аж бы му чоловік хотїв вірити, но на то бы мусив мати барз коротку память.

Наливайченко не робить ніч інше, лем тото, што і іншы кандідаты. Кампань. Треба ходити, бісїдовати, здобывати собі людей. На тім не є ніч, то нормална справа. Но нормалнов справов не є, кедь чоловік в рамках кампанї заперечіть і властный ніс меджі очама. То є припад Наливайченка, котрый бы при вопросї односно Русинів, мав радше румянити ся і втечі. Было бы то щірїше.

Днесь презідентьскый кандідат Валентін Наливайченко бісїдує о тім, же він не є проти жадного языка меншын, не є проти жадной народности, котра жыє вєдно із Українцями в державі. Є катеґорічно проти утиску будьякого языка. Треба то підтримовати, розвивати, включно русиньского языка. Докінця бісїдує о тім, же треба меншыны узнати, справовати ся односно них так, як і іншы европскы державы – Мадярьско, Чеська републіка, Словакія. Но тот самый презідентьскый кандідат не є Tabula rasa, і зато суть ёго слова так акурат на сміх.

Наливайченко є з різныма перервами од першой половины 1990-ых років елементом україньской політічной сцены. 12 років служыв у діпломатічных службах Україны і выпрацовав ся аж на ґенералного конзула Україны в Споєных штатах Америкы ці амбасадора Україны в Білоросії. Ёго діпломатічна служба бы го може аж так не діскваліфіковала, но якраз діпломат Наливайченко став у 2006-ім роцї головов Службы безпекы Україны. У тій функції быв до року 2010, і потім у тій функції діяв іщі в роках 2014 аж 2015. Інтересным є головно першый період ёго веджіня безпекы. Бо днешнїй презідентьскый кандідат, котрый не має ніч проти Русинів, справовав ся втогды дакус іншак. Спомяньме три авантуры, коли шеф СБУ вказав любов до Русинів.

В новембрї 2008-го року Валентін Наливайченко в ефірї телевізного каналу ICTV як голова Службы безпекы Україны обвинив Димитрія Сидора, же є повязаный із російсков безпеков, і же му было выплаченых міліон рублїв. Припомяньме, же то было іщі перед такзваным выголошінём незалежности Підкарпатьской Руси, на што наконець доплатив найвеце лем сам Сидор, і кедь не голосовав за незалежность лем він сам. Будьякый погляд можеме мати на правилность або неправилность того кроку Русинів у децембрї 2008-го року, Сидор дістав условну кару за сепаратізм, но нихто го не одсудив ани му не доказав, же бы взяв міліон рублїв з Москвы і сполупрацовав з російсков безпеков.

В ефірї споминаной телевізії Наливайченко повів іщі штось. Же русиньскый рух фінанцує ся із Москвы, „головно через підтримку русиньскых школ“. Фразу, же Русины суть фінанцованы з Москвы, сьме вже чули многораз і повторяти, же наш рух в европскых демократічных державах фінанцують прямо нашы державы, і бідны Русины на Українї не мають нераз ани копійку на тото, жебы штось могли зробити, є даремне. Не знам, де тоты грошы з Москвы суть. Поможте нам їх найти, схоснуєме. Але што є найсмішнїше на цїлім, то факт, же голова Службы безпекы Україны не мав інформації о тім, же русиньскы школы цїлы рокы фінанцовав русиньскый бізнісмен із Канады Штефан Чепа, котрому кедь скінчіли грошы, скінчіли і школы. Де тоты грошы з Москвы при школах? Ніт, властно то не є смішне. Не існує така можность, жебы шеф безпекы не знав, одкыль суть грошы на школы. Навеце, кедь Русины ниґда не таїли, хто школы фінанцує. Просто было то далше обвинїня Русинів, лем жебы їх діскредітовати.

О дашто пізнїше, у 2010-ім роцї, Валентін Наливайченко хотїв рушати із своёй позіції головы СБУ з тов найбізарнїшов, а єдночасно найобскурнїшов справов. 22-го децембра 2009-го року Закарпатьска областна рада заголосовала за то, же Гимнъ подкарпатскихъ русиновъ, значіть гімна зроблена на слова Александра Духновіча, котра была і земсков гімнов Підкарпатьской Руси в чехословацькім періодї, стала гімнов Закарпатьской области Україны. Перешло то тїсно, 46 із 90-ох депутатів было за, але перешло. В януарї 2010-го року Наливайченко выразив ся, же хоче зачати з карным процесом в тій справі. За думками веджіня СБУ депутаты тым кликали по сепаратізмі і огрожовали теріторіалну цїлость Україны. Депутатів хотїв розслїджати. В чім быв проблем із русиньсков гімнов? В словах Русскій да живетъ народъ. І то стачіло на то, жебы робити ціркус коло історічной гімны Русинів, історічной земской – теріторіалной гімны, і мати повный рот того, як треба іти карати посланцїв.

Валентін Наливайченко не є чістый, непописаный лист. На різных державных посадах ся появлює од 1994-го року і так є частёв, елементом монстер політікы Україны односно Русинів. І тота політіка не є віз, котрый лем ішов коло нёго, і він ся на нім не повозив. Ніт. Сам монстер політіку односно Русинів вказав на посадї шефа СБУ. Днешнїй презідентьскый кандідат не є спаса, на котру сьме чекали. І жадну спасу од нёго ани чекати не мож. Наприклад, і за то, же за свої протирусиньскы чіны ся ниґда не оправдав. Він днесь лем грає роль людьскоправного актівісты, но є то злый театер.

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм

(Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm.)

Script logo