22. 2. 2017: Русины жадають зміну выбору на раду

  • • Члены Выбору про народностны меншыны і етнічны ґрупы Рады влады СР за Русинів – Мілан Піліп (злїва) і Ян Липиньскый (справа) із редактором русиньского тіму Редакції народностно-етнічного высыланя Радіа Патрія РТВС Давідом Палащаком.

    • Члены Выбору про народностны меншыны і етнічны ґрупы Рады влады СР за Русинів – Мілан Піліп (злїва) і Ян Липиньскый (справа) із редактором русиньского тіму Редакції народностно-етнічного высыланя Радіа Патрія РТВС Давідом Палащаком.

У віторок 21-го фебруара засїдадав Выбор про народностны меншыны і етнічны ґрупы Рады влады Словацькой републікы. Выбор прияв в рамках свого засїданя ключову позіцію, котров жадать трансформацію того порадного орґану на окрему раду.

Трансформовати Выбор про народностны меншыны і етнічны ґрупы на Раду влады про народностны меншыны і етнічны ґрупы пропоновав Мілан Піліп, єден із двох представителів Русинів у выборї. Піліп то пропоновав на основі рїшінь, котры были прияты на засїданях Округлого стола Русинів Словеньска. Слїдує ся тым зміцнїня силы орґану, котрый має на старости проблематіку народностных меншын на Словакії. На приятя такой ключовой позіції было потрібне в голосованю здобыти 3/5 векшыну, што ся Піліпови і подарило. Председа выбору, котрым є уповномоченый про народностны меншыны і етнічны ґрупы Ласло Буковскый, так дістав од выбору повірїня, жебы зробити крокы напрямены ку трансформації выбору на раду.

О тій пропозіції высловив ся другый член выбору за Русинів, а єдночасно і нововыбратый председа Окроглого стола Русинів Словеньска – Ян Липиньскый, котрого сьме ся звідали, котры бы были основны зміны по транформації выбору на раду і в чім бы была рада а з нёв і позіція меншын в державі, котра дотеперь не має закон о народностных меншынах, міцнїшы.

„Основнов різніцёв міджі тым, ці сьме выбором або радов влады, є в тім, же на челї рады влады не стоїть уповномоченый про народностны меншыны, але член влады. То є велика выгода, бо член влады має досяг на найвысшу екзекутіву в державі, проблематіку меншын приносить рівно на засіданя влады. Правда, і рада бы зістала лем порадным орґаном, як є то і теперь в припадї выбору, але то, же на челї бы стояв підпредседа влады, котрый проблемы меншын може такой обговорити з цїлов владов на їй засіданю, є барз важнов справов. Наконець, так тому было і колись, не жадаме нич нове,“ говорить Липиньскый.

Як далше інформовав, кідьже в минулости мав на старости меншыны підпредседа влады, Липиньскый і теперь видить лїпшу можливость в тім, жебы тоту аґенду не дістав дакотрый із міністрів, але новый підпредседа влады, котрый бы мав на старости лем народностны меншыны і етнічны ґрупы. В такім припадї зіставать вопрос, што із уповномоченым про народностны меншыны і етнічны ґрупы, котрого функція ся вытворила по зрушіню функції підпредседы влады. Липиньскый видить дві можливости.

„Є і можливость, жебы было даяке дуо – уповномоченый і підпредседа влады. Но скорїше то виджу так, же уповномоченый бы уж не быв, быв бы лем підпредседа влады про народностны меншыны, як тому было і даколи. Уповномоченый бы стратив смысел.

Про меншыны на Словакії буде тот рік важный. Якраз в роцї 2017 бы ся мав прияти закон о фондї про підпору културы народностных меншын, за правилами котрого бы ся мала вже од далшого рока мінити цїла сістема фінанцованя културы окремых державов вызнаных народностных меншын. Якраз член влады, котрый бы мав на старости меншыны, бы міг быти потрібным тлумачом, котрый бы коло приятя закона обговорив з владов і припомінкы меншын односно їх представы новой сістемы фінанцованя і перерозділёваня грошей.

Жрідло фотоґрафій: Facebook – Rádio Patria – Štúdio Košice.

Петро МЕДВІДЬ

Script logo