22. 12. 2019: Памятный вечур присвяченый недожытым 80. народенинам Василя Турка

Vasiľ Turok – dramaturg divadla i rusínskeho obrodenia

SNM – Múzeum rusínskej kultúry (SNM – MRK) v Prešove pripravuje  spomienkový večer venovaný nedožitým 80. narodeninám  najvýznamnejšej osobnosti Rusínov po roku 1989 – Vasiľovi Turokovi. Ten, ako jeden z prvých, po Nežnej revolúcii pochopil, že aj Rusíní sa môžu konečne slobodne prihlásiť k  svojej  národnosti a k rodnému rusínskemu jazyku. Vďaka nemu rusínčina zaznela z úst profesionálnych hercov a Ukrajinské národne divadlo sa premenovalo na Divadlo Alexandra Duchnoviča. Vasiľ Turok bol nielen výnimočným dramaturgom, ale aj osobnosťou, ktorá ťahala neľahkú káru rusínstva od roku 1989 až do svojho skonu v roku 2005. Bol iniciátorom kodifikácie rusínskeho jazyka, stal pri  zrode  rusínskej tlače a rusínskych médií, bol dlhoročným predsedom  Rusínskej obrody i  Svetovej rady Rusínov, jeho zásluhou sa začalo budovať rusínske školstvo... Spomínať na tohto velikána prídu herci, žurnalisti, zástupcovia rusínskych spoločenských organizácií i ďalší vďační Rusíni.

Začiatok podujatia sa uskutoční 9. januára 2020 o 17.00 hod. v priestoroch múzea na Masarykovej ulici 20, v Prešove.

Príďte si zaspomínať spolu s nami...

Režisérkou podujatia je Jana Truščinská-Sivá, Kultúrno-propagačný manažér SNM – MRK v Prešove.

Viac info: PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., riaditeľka SNM – MRK v Prešove

tel.: +421 051 2453321; 0918 896 043, e-mail: luba.kralova@snm.sk www.snm.sk

Script logo