22. 11. 2020: В Полонинах перерабляють хыжы на уквартелёваня. Ходить веце турістів

Сполочный ставебный уряд Снина выдав у области Полонин тот рік довєдна 13 ставебных поволїнь на перебудованя родинных домів і іншых обєктів на заряджіня про уквартелёваня. Далшы жадости суть в штадію выбавлёваня. Інформовала о тім словацька пресаґентура TASR.

„У вшыткых припадах, аж на два выняткы, ішло о фрышне куплїня обєкту,“ повіла про аґентуру робітнічка уряду Ленка Демкова з тым, же жадателї тым реаґовали на можность здобыти фінанчну дотацію на розвиток турізму в рамках ініціатівы Catching-up regions, котра є без навернутя.

Росне інтерес

„Інтерес о капаціты про уквартелёваня і стравованя росне. Є то тренд, о котрім собі думам, же бы міг тій теріторії помочі. Конечно зачало ся реалізовати то, о чім сьме довгы рокы лем снили,“ повів про аґентуру Ян Голинка, староста русиньского села Уліч, де ся на турістічны пензіоны або уквартелёваня на пріватї мінить довєдна пять обєктів.

Вказав притім на факт, же почас тогорічной лїтнёй турістічной сезоны, котра была овпливнена пандеміёв нового тіпу коронавірусу, чісло турістів в селї было дакількораз высше як попереднї рокы. Три обєкты, де ся дасть уквартелёвати, і котры моментално діють в Улічу, были обсаджены на сто процент.

Видять переспектіву

„В другій половинї лїта уж в Полонинах не были вольны капаціты на уквартелёваня,“ потвердила аґентурі Зузана Бурдова з безпрофітовой орґанізації Aevis, котра підтримує турізм в реґіонї.

Інтерес быв за їй словами о тоту область з боку домашнїх турістів омного векшый в порівнаню з попереднїм роком. Было ту много людей із западной Словакії, родины з дїтми, котры вырїшыли, же ідуть спознавати выход, кедьже ту іщі ниґда не были або барз давно, і є то про них все далеко,“ підкреслила.

Векшына жадателїв о поволїня на перебудованя обєктів не є прямо з реґіону. Суть і з окресу Снина, але векшына є з окресів Кошіцї, Братїслава, Михалївцї, Гуменне. Окрем обєктів на уквартелёваня рїшають ся і ремонты просторів про службы в области пожычаваня різных шпортовых потреб, біціґлїв, но пожычіти буде мож і ліжы.

„Конечнї ся ту штось рушыло. Перспектіва напевно є, і про наповнїня сільской касы, і на приправу проєктів на розвиток турістічного руху, котры ся дотеперь відїли многым нереалны,“ коментовав діяня в реґіонї Голинка.

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм, фото: Ян Штовка, severovychod.sk, языкова управа і выміна фотоґрафії: АРК в СР.

 

Script logo