22. 11. 2019: Метрополіта Iоан Бабяк одслужыв панахіду за жертвы комуністічного режіму

19-го новембра 2019-го року пєтным актом кладжіня вінцїв при памятній таблї жертв комуністічного терору і насилства на Главній уліцї в Пряшові собі представителї Пряшівского самосправного краю вєдно із Конфедераціёв політічных вязнїв Словакії і представителями Ґрекокатолцькой церькви на Словакії припомянули тых, котры боёвали за слободу, но самы за то заплатили жывотом.

На пєтній події брав участь председа Пряшівского самосправного краю Мілан Маєрьскый (при мікрофонї) і Высокопреосвященый Іоан Бабяк (першый справа), архієпіскоп пряшівскый і метрополіта Словакії. Архієпіскоп за жертвы режіму одслужыв панахіду. Конфедерація прияла за почестных членів єпіскопів Ґойдіча і Гопка.

 

Затля сьме комунізм не одсудили

За словами архієпіскопа сьме жертвам довжны розобрати ся з комуністічнов ідеолоґіёв. „Затля сьме єй не одсудили як злочінецьку сістему і не діштанцовали сьме ся од нёй цалком і навсе. Дотеперь нам не старчіло 30 років свободы, жебы сьме одсудили комуністічну сістему і то о нас говорить, же іщі не сьме цалком слободныма,“ цітовав денник Korzár Бабяка.

Конфедерація політічных вязнїв Словакії прияла меджі себе за своїх почестных членів in memoriam блаженых єпіскопів Павла Петра Ґойдіча і Василя Гопка. Обидвоми были суджены по такзванім Пряшівскім соборі з 1950-го року, коли не хотїли перейти на православя, у выконштруованых політічных процесах. Ґойдіч в арештї вмер. Декреты за них перевязв метрополіта.

 

Свободу треба хранити

На події брав участь і державный секретарь резорту школства, русиньскый політік Петро Крайняк, котрый є так само членом конфедерації. „Потребуєме в школах о тім омного голоснїше бісїдовати. Не забывайме на тоты людьскы долї, не забывайме на на нашу минулость,“ конштатовав Кайняк.

Пряшівскый жупан Мілан Маєрьскый апеловав, жебы сьме дяковали Богу за дар слободы і дяковали вшыткым тым, котрых туга по слободї была векша, як страх з терору і насилства. „Храньме собі слободу, котру маєме, і не дайме собі єй вкрасти никым і ничім,“ повів на події Маєрьскый.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, жрідло фотоґрафії: Prešovský samosprávny kraj.

 

Script logo