22. 1. 2021: Мікасів уряд выдав нову выглашку, котра реґулує заказ вступу до фіремного обєкту і выняткы з тестованя

Урчены люде фірем при їх вступі будуть жадати документ о теґантівнім тестї.

Prevádzkovateľ zariadení je oprávnený požadovať predloženie dokladu o negatívnom teste, respektíve doklad o výnimke. Rovnako je oprávnený do týchto dokladov nahliadnuť.

Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková v súvislosti s novou vyhláškou účinnou od 27. januára od 5.00 h do 2. februára.

Výnimky po novom: čo budete môcť robiť bez testu po sprísnení zákazu vychádzania

Vyhláška upravuje zákaz vstupu zamestnancov na pracoviská zamestnávateľa či povinnosť prevádzkovateľov vrátane škôl a školských zariadení zamedziť vstupu osôb do priestorov ich prevádzok, pričom stanovuje množstvo výnimiek z tejto povinnosti pre rôzne skupiny osôb.

"Základnou výnimkou je schopnosť preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára," uviedla Račková.

 

Musia zverejniť oznam

Ako vysvetlila, medzi prevádzky zaraďuje úrad všetky verejné aj súkromné budovy a objekty vrátane budov orgánov verejnej moci prevádzkované na komerčný aj nekomerčný účel, okrem domov, bytov a iných priestorov slúžiacich na bývanie.

Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky.

 

Kto nepotrebuje test:

 • Potvrdenie o negatívnom teste nepotrebujú na pracoviskách napríklad osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú potvrdenie nie staršie ako tri mesiace alebo im bolo ochorenie diagnostikované od 2. novembra 2020 do 17. januára.
 • Uplatniť si ju môžu aj osoby zaočkované druhou dávkou vakcíny, ak od očkovania uplynulo aspoň 14 dní.
 • Test sa nevyžaduje ani od zamestnancov so zdravotnou kontraindikáciou, závažnou poruchou autistického spektra, s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom.
 • Pravidlo neplatí ani pre onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu, alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napríklad biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby.
 • Test nepotrebujú ani osoby, ktoré mali od 18. januára až 26. januára nariadenú izoláciu regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom a nemuseli sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.
 • Výnimku majú aj deti do desiatich rokov.
 • V ďalších priestoroch vrátane škôl majú navyše výnimku aj osoby nad 65 rokov veku, žiaci nultého ročníka, prvého až štvrtého ročníka základnej školy a žiaci základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch.
 • Test sa nevyžaduje od dieťaťa ani pri vstupe do základnej školy či do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • Negatívny test nie je potrebný pri nákupe s cieľom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb v najbližšej maloobchodnej predajni ani v lekárenskom zariadení.
 • Nevyžaduje sa ani v zdravotníckom zariadení pri návšteve s cieľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, alebo sprevádzania blízkej osoby a príbuzného.
 • Rovnako test nie je nutný v zariadení, kde sídli všeobecný lekár či pediater danej osoby.
 • Výnimka platí aj na cestu na PCR alebo antigénový test na ochorenie COVID-19.
 • Bez testu možno ísť aj na pohreb, sobáš či krst blízkej osoby.

 

Otvárajú sa knižnice

Úrad verejného zdravotníctva tiež vydal vyhlášku, podľa ktorej sa od 27. januára za dodržania protiepidemických opatrení otvárajú knižnice.

Umožňujú sa športové podujatia nevyhnutné pre športovú prípravu a kvalifikáciu určených športovcov.

Musia sa však konať bez obecenstva a všetci účastníci musia mať negatívny RT-PCR alebo antigénový test nie starší ako sedem dní.

"Umožňuje sa činnosť prevádzok, ktoré poskytujú služby nevyhnutné pre športovú činnosť osôb, ktoré sú držiteľmi dekrétu o zaradení do širšej nominácie olympijského alebo paralympijského tímu," priblížila ďalej hovorkyňa.

Stanovujú sa tiež podmienky ich činnosti, nemôžu napríklad poskytovať služby pre iné osoby.

Vyhláška tiež spresňuje, že výdajné miesta môžu slúžiť zároveň na preberanie vráteného alebo reklamovaného tovaru.

Zdroj: HN Slovensko

Script logo