22. 06. 2017: Одышол доц. ПгДр. Юрий Панько, к. н., кодифікатор русиньского языка (1933 – 2017)

  • Засіданя языковой комісиі на Пряшівскым Університеті в 2015 р. Другій з правой стороны – доц. ПгДр Юрий Панько.

    Засіданя языковой комісиі на Пряшівскым Університеті в 2015 р. Другій з правой стороны – доц. ПгДр Юрий Панько.

Дня 22. червця/юнія 2017 рока, на 84 році жытя, вмер доц. ПгДр. Юрий Панько, выдатний русиньскій філолоґ, лінґвіста, славіста, лексикоґраф, автор сучасного словацко-русиньского словника, учытель і академіцкій выкладач.

Юрий Панько вродил ся 3. мая 1933 р. в русиньскым селі Рокытів коло Гуменного, там скінчыл народну школу, а пак в рр. 1945-53 вчыл ся в гуменьскій росийскій ґімназиі, де здобыл матуру. Студиювал украіньскій язык і літературу, по чым, од 1957 р., вчыл в середній школі в Старій Любовни. В меджечасі екстерно студиювал росийскій язык і літературу в Пряшові, а в 1962 р. остал асистентом при Катедрі Росийского Языка і Літературы на Університеті П.Й.Шафарика. Од 1964 р. был аспірантом на університеті в Брні (днешній Масариковий Університет), а в 1970 р. здобыл званя ПгДр. на основі докторской дисертациі. В 1975 р., не по своій воли, мусіл одыйти з університетской роботы, будучы пак технічным робітником в шпытали, учытельом в Старій Любовни і выховавцьом інтернату в Пряшові. В 1990 р. вернул на Катедру Росийского Языка і Літературы УЙПШ в Пряшові (в 1991 р. оборонил кандидатску дисертацию, а в 1994 р. габілітувал ся на доцента), де до одходу на емеритуру выкладал синтаксис росийского языка.

Доц. ПгДр. Юрий Панько написал понад 140 науковых прац, публикувал в науковых часописах і русиньскых періодиках. Был спілавтором учебників до украіньского языка (в 60. рр. ХХ ст.) і академіцкых скриптів. По політичных перемінах кінця 1980. років, активно влучыл ся до русиньского одроджыня, будучы єдным з головным кодифікаторів русиньского языка на Словациі та автором і спілавтором публикаций з обшыри правил русиньского языка, што довело до офіцияльного выголошыня кодифікациі русиньского языка в 1995 р. Окрем десяток науковых робіт з обшыри русиністикы, єст автором сучасного двотомового словацко-русиньского словника і другых лексикоґрафічных публикаций.

Похоронны богослужыня за бл. п. Юрийом Панько будут проходити о 13.00 год. в найблизшу неділю, 25. червця/юнія 2017 рока, в Орябині.

Вічна Вам Памят, Пане Професоре!

 Демко Трохановскій

 

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

 

Script logo