21. 8. 2020: В Клокочові припомянули собі 350 років одколи слызыла ікона Богородіцї

Через вікенд,15-го і 16-го авґуста 2020-го року, в Клокочові, найвызначнїшім путницькім місцї Кошыцькой ґрекокатолицькой єпархії, проходив одпуст ку празднику Успенія Пресвятой Богородіцї. Віруючі вєдно із своїма єпіскопами пришли помолити ся ку Клокочівскій іконї Пресвятой Богородіцї, котра перед 350-ма роками слызыла.

Хоць тот рік быв Кошыцьков ґрекокатолицьков єпархіёв з нагоды рочніцї выголошеный за юбілейный, векшына супроводных подій того року, як і головный проґрам святковань той вынятковой дії про Ґрекокатолицьку церьков, ся з причіны пандемії перенесли на слїдуючій рік.

Як інформовав Пресовый центер Кошыцькой єпархії, тогорічный проґрам быв з причіны протиепідеміолоґічных наряджінь простїшый, проходив лем на парохіалній уровни.

Екуменічне ґесто

В суботу вечур по попереднїм проґрамі была одслужена архієрейска свята літурґія, на котрій брали участь архієпіскоп Кіріл Василь, апостольскый адміністратор Кошыцькой ґрекокатолицькой єпарахії як головный служытель, і владыка Мілан Хаутур, кошыцькый єпарха, котрый мав на літурґії проповідь.

Почас архієрейской літурґії двоми субдіаконы  – Мірослав Газі і Ян Якубов прияли з рук владыкы Кіріла діаконське рукоположіня. Покля першый быв рукоположеный про Кошыцьку єпархію, другый буде служыти про потребы Крижевацькой єпархії.

На літурґії брав участь і владыка Ґеорґій Страньскый, православный архієпіскоп михалівско-кошіцькый. На кінцю му владыка Мілан Хаутур подяковав за то, же пришов, і на знак вдякы і приятельства му подаровав панаґію з іконов Клокочівской Богородіцї. Православный архієпіскоп ся приговорив участным і выразив тугу, жебы Богородіця веце не мусила проливати слызы болести, але рыдала радостёв з того, же докажеме довєдна в єднім домі Отця жыти із взаємнов почливостёв, радостёв і порозумінём.

Суботнє празднованя было закінчене молебеном пред чудотворнов іконов Богородіцї, котрый ся вєдно з ґрекокатолицькыма єпіскопами і віруючіма помолив і правослвный архієпіскоп Ґеорґій. Владыка Ґеорґій підкреслив, же Клокочівска Богородіця так зробила далше чудо. Споїла у взаємнім порозуміню „дїти сполочных родічів – ґрекокатоликів і православных“.

Путо з базиліков Santa Maria Maggiore

Торжественну архієрейску літурґію в недїлю служыв владыка Андрій Пацак, єпарха торонтьскый, за участи вшыткых членів Рады єрархів Ґрекокатолицькой церькви на Словакії: пряшівского архієпіскопа і метрополіты Іоана Бабяка, архієпіскопа Кіріла Василя, аспостольского адміністратора Кошыцькой єпархії, владыкы Мілана Хаутура, кошыцького єпархы і владыкы Петра Руснака, братіславского єпархы.

Проповідь мав архієпіскоп Кіріл Василь, котрый такой на початку оголосив радостну і вызначну новину. На жадость представителїв Кошыцькой єпархії архіпресвитер Папской базилікы Santa Maria Maggiore кардінал Станіслав Рылко схвалив припоїня путницького місця Клокочів духовныма звязками з тов римсков базиліков.

„То храм, на престол котрого положыв Папа римскый Адріян ІІ. переклад Святого писма і літурґічны книжкы, котры передложыли на схвалїня в Римі нашы славяньскы апостолы св. Кіріл і Мефодій. Язык нашых предків тым став літурґічным языком, наша бісїіда была посвячена Божым словом і піднята на бісїду престола,“ повів о римскій базиліцї владыка Кіріл.

„Выходны церькви по цїілы сталíтя хосновали в літурґії зрозумілый літурґічный язык. В нашій церькви доднесь хоснуєме і співы в церьковославяньскім языку, котрый є далшов фазов вывоя языка, в котрім співали літурґію в базиліцї Santa Maria Maggiore святы Кіріл і Методій, і їх першы славяньскы ученикы,“ продовжовав архієпіскоп.

Недїьна торжественна архієрейска літурґія была высылана в прямім телевізнім переносї на каналї Dvojka верейноправного телерозгласу RTVS. Цілый одпуст могли віруючі позерати посередництвом інтернетовой телевізії Logos.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, языкова управа: ред АРК в СР, жрідло фотоґрафій: grkatke.sk.

 

Script logo