21. 6. 2019: „Lemkovia, Bojkovia, Rusíni – dejiny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra“

Філозофічна факулта Універзіты Матєя Бела у выдавательстві „Belianum“ під выше уведженов назвов выдала дві части зборника з меджінародной научной конференції, котра мала таку істу назву. Публікації суть присвячены переселїню Русинів і Українцїв зо Словакії до СССР і Акції „Вісла‟ у Польску в роцї 1947.

Зоставователями обох частей зборника суть: доц. ПгДр. Міхал Шміґель, ПгД., др габ. Богдан Галчак, проф, УЗ, проф. Др. габ. Роман Дрозд, др габ. Стефан Дудра, проф, УЗ, Олена Казакевич, ПгД. Што про нас інтересно, же в першій части зборника, якы має 366 сторінок, є і реферат доц. ПгДр. Анны Плїшкова, ПгД., під назвов „Vzdelávanie Rusínov na Slovensku v kontexte Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov“, котрый написала по словацькы, але котрый авторка на конференції коментовала по русиньскы. Так то зробила і ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД., котра свій реферат має у другій 332-сторінковій части спомянутого зборника. Назва єй реферату „Jazyk Rusínov z diachronického pohľadu v kontexte súčasného rusínskeho jazyka.

Обидві авторкы суть з Пряшівской універзіты в Пряшові (Словакія), Центра языків і култур народностных меншын, Інштітуту русиньского языка і културы.

-аз-

Script logo