21. 5. 2020: Премєр: „Влада дасть фінанчну поміч на наём.‟

Влада дасть фінанчну поміч на наём наёмцём, котры мали про гіґіенічны причіны заперти свої фірмы. Інформовав о тім Іґор Матовіч (OĽaNO) (на фотцї влїво) на бріфінґу 20. мая 2020 у Братїславі по засїданю влады.
      
В припадї, же пронаїматель дасть наёмцёви 50 % зляву, звышных 50 % доплатить штат. Кедь пронаїматель дасть лем 20% зляву, ровным дїлом приспіє і штат а звышных 60 % заплатить наёмця у сплатках, розложеных на 48 місяцїв. Кедь промаїматель не одпустить наёмцёви ніч, наёмця сплатить наёмне розложена тыж на 48 місяцїв.

Владна ґарнітура хоче так пронаїмателїв привести ку тому, абы істу часть найму одпустили наёмцём, будуть так мати наёмне выплачене скорше. „В припадї, кедь пронаїматель злявить з найму 50 % за період, кедь мав наёмця заперти свою фірму, так другу часть буде творити поміч од штату, значіть штат заплатить звышок найму і наёмця не буде в тім припадї платити ніч. З інформацій, котры маме, тото буде на Словакії найчастїша сітуація,‟ пояснив Матовіч.      

Далшов можнов сітуаціёв подля премєра може быти, же пронаїматель не є аж такый охотный і дасть зляву з найму 40 %, штат тыж приспіє на наём 40% пінязей.  „Наёмцёви зістане заплатити 20% з найму з тым, же буде мати розложены сплаткы на 48 місяцїв, почас котрых не буде мочі пронаїматель наём звышовати ани дати наёмцёви выповідь,‟ приближыв то дале председа влады СР.

Третя можна сітуація може подля Матовіча настати, кедь пронаїматель не має жадне похоплїня і хоче мати цїле наёмне выплачене. „В тым припадї бы наёмця мусив сплатити вшытко, але мав бы то розложене на 48 місяцїв з тым, же наёмцёви не може 48 місяцїв дати выповідь і тыж му не буде мочі наём звышовать почас 48 місяцїв,‟ доповнив премєр.

Влада подля Матовіча вызывать пронаїмателїв просторів, жебы проявили похоплїня ку своїм наёмцям. Вірить, же найвыужыванїшов буде можность з 50 % помочов штату. „Кедь уж наёмцёве меджічасом заплатили наём, выгоду сі будуть мочі выжадати на точно такый час, як заплатили наём,‟ повів премєр. Кедь наприклад заплатили наёмцёве наём за 6 тыжднїв, так выгоду собі подля нёго будуть мочі выпросити почас 6 тыжднїв, кедь даный закон зачне быти платным.

Подля міністра господарьства Ріхарда Суліка (SaS) (на фотцї вправо) буде рефундації наёмного реалізовати міністерство господарства СР. „Чекам, же на засїданя влады бы рїшіня могло быти предложене іщі в маю. Зачатком юна буде далше засїданя парламенту, на юновім засїданю бы сьме могли дану леґіслатіву схвалити. Кедь то наслїдно підпише панї презідентка СР, піде предпис на опублїкованя до Зборника законів. Тым днём, кедь то буде в нїм опубліковане, стає ся платным. Од того дня буде мочі даны жадости задавати на міністерство господарства, котре буде міочі їх зачати выбавлёвати,‟ додав Сулік.

Мeдіялный сервіс Уряду влады СР.

Script logo