21. 5. 2020: Змірненя рештрікцій носити рушко

Платность наряджіня од: 21. апріля 2020, 0:00 год.

Платность наряджіня до: одволаня.

Носїня рушка в екстерьєрї буде добровольне лем у тім припадї, кедь можеме дотримати мінімално 5 м одступ од чуджіх особ. В припадї членів родины не буде носїня рушка у вонкашнїх просторах повинне. Як дотеперь, і надале платить повинности носити рушка всягды в інтрьєрах, мімо свого обыстя на теріторії Словацькой републікы. Тота повинность платить і в припадї носїня выдыхового респіратора, котрый тыж мусить быти прикрытый рушком.

Намісто рушка можете поужыти шал або іншы средства, котры бранять шырїню квапочок до околіцї.

Главный гіґіенік удїлює выняток у повинности носити рушко (або іншы средства, котры бранять шырїню квапочок до околіцї) мімо свого обыстя про тоты ґрупы людей:

• дїти до 2 років,

• особы із важныма порухами автістічного спектра,

• особы у запертім автї, кедь суть вшыткы особы зо сполочного обыстя,

• шоферів верейного тчранспорту, котры суть самы в запертій кабінї, оддїленой од остатнёго простору встановленого на транспорт особ,

• особы жыючі у сполочнім обыстю при перебываню у природї, кедь є діштанція од іншых особ мінімално 5 метрів,

• особы нежыючі у сполочнім обыстю при перебываню у природї, кедь їх взаємна діштанція є мінімално 5 метрів,

• педаґоґічных або одборных робітників (напр. асістент учітеля або шпеціалный педаґоґ) в рамках выховно-навчалного процесу,

• учнїв основной школы в інтерьєрї і екстерьєрї школы в рамках выховно-навчалного процесу,

• дїти в інтерьєрї і екстерьєрї матерьской школы і ясель,

• особы при выконї шпорту на внутрїшнїх ці вонкашніїх шпортовых просторах,

• фотоґрафованы особы на час потребный про выкон процесу фотоґрафованя.

Выняток у повинности носити рушко мімо свого обыстя была на основі opatrenia OLP/3970/2020 (PDF, 124 kB) зо дня 11. 05. 2020 удїлена і участникам при выробі або накручаню авдіовізуалного твору, як і умелцям при умелецькім выступлїню. В тім припадї але мусить быти забезпечене слїдуюче:

• жебы тым особам перед накручанём, выробов або умелецькым выступлїнём  быв зробленый тест на COVID-19 з неґатівным выслїдком,

• дотримованя 2 м одступу меджі умелцями і остатнїма, котры беруть участь на місцї умелецького діятельства,

• доступность дезінфекції рук,

• реґуларна дезінфекція місця умелецького діятельства (+ реґуларне вітряня, кедь іде о інтерьєр),

• заказ вступу на місце умелецького діятельства особам із звышенов тїлеснов теплотов нас 37°C або з іншыма признаками COVID-19.

 

ВАРОВАНЯ

Все ся нам не подарило выграти бой із пандеміёв. Зато будьте барз одповідны ку собі і другым і надале строго дотримуйте вшыткы гіґіенічны наряджіня.

• Перед перекрытём верхнїх респірачных орґанів треба:

1. умыти рукы  мыдлом і водов або поужыти дезіфекцію на базї алкоголу,

2. при насаджіню рушка треба собі закрити ніс і рот так, жебы меджі тварёв і рушком не была жадна діштанція.

Tым Opatrením ohladne nosenia rúšok (PDF, 108 kB) ся актуалізує  pôvodné (a stále platné) Opatrenie (PDF, 124 kB).

Інтернетова сторінка ВЕТА, адреса: www.korona.gov.sk, перетлумачів із словацького языка: А. З.

Script logo