21. 4. 2016: Mихал Бицко: „Морісон носив русиньску сорочку од Варголовой мамы‟

Джім Морісон, америцькый поет і співак леґендарной ґрупы The Doors має дакілько фотоґрафій, на котрых має на собі сорочку, яка є тіпічна про Русинів. Михал Бицко, основатель Музею модерного уменя Ендія Варгола в Міджілабірцях, куратор того музею, музеоедуколоґ і вытварный крітік про словацьку державну пресову аґентуру TASR повів, же русиньску сорочку мав мати Морісон од Ендія Варгола. Одкликує ся на свідоцтво старшого брата Ендія Варгола – Джона.

„Співакови єй подаровав Енді Варгол, котрый кошулю дістав правдоподобно од своёй матери, подобно як вышываны хусткы до вонкашнёй кешенї на ґероку,“ інформовав TASR  М. Бицко. Повісти му то мав Джон Варгола, котрый быв вєдно із Бицком і Михалом Ціглажом єдным із ініціаторів выникнутя музею Варгола в Міджілабірцях і Бицко з ним быв цїлый час, покля Джон Варгола жыв, у контактї. Варгола ся почас свого жывота не перестав інтересовати о музей, котрый співосновав. „Нажаль, не нашло ся інше жрідло ці факты, котры бы тоту реалность потвердили детайлнїше,“ додав про TASR Бицко.

Подля слов Джона Варголы, як споминать Михал Бьцько, мама Варголовых – Юлія із дому Завацька, котра походила із русиньского села Микова, яке ся днесь находить на Словакії, вышывала много такых кошуль.  Бицко думать, же іде о інтересну і вєдно з тым і емотівну іsторію одношіня міджі співаком, котрый умер лем 27-річный, і світознамым умелцём. Тото одношіня є зображене і у філмі Олівера Стовна The Doors із 1991-го року.

Енді Варгол і вдяка політічній сітуації в Чехословакії перед роком 1989 ниґда не быв в отчізнї своїх предків. Напрік тому в Міджілабірцях, лем 15 кілометрів од села Микова, одкыль походили Варголовы родічі, по ёго смерти выникнув музей, котрый є присвяченый якраз тому світознамому умелцёви русиньского походжіня. Музей, котрый є єдиный у Европі і єден із двох у світї (єден є у америцькім Піттсбурґу) почас рока навщівують тісячі навщівників із цїлого світа. Окрем творчости Варгола, в нім мож відїти і артефакты повязаны з умельцёвым жывотом – окрем іншого, і кошульку, в котрій быв похрещеный.

Музей выникнув 1-го септембра 1991-го року і в сучасности є ёго зряджователём Пряшівскый самосправный край. Того року ся приготовлює на округлый 25-ый юбілей од свого заснованя.

Жрідла фотоґрафій:  www.jimmorrisonproject.com, www.pinterest.com

П. М.

Script logo