21. 3. 2019: Навчаня русиньского языка у вечернїй школї в Гуменнім

Якраз на Меджінародный день жен єм ся была попозерати годины русиньского языка в нашых вечернїх школах ОЗ Колысочка – Kolíska в гуменьскім і сниньскім окресї. Першу годину, котру єм наточіла, была з панї учітельков Ленков Мудріковов на Основній школї на Ул. СНП 1 в Гуменнім. Уж ся ту проявила контінуіта меджі близков матерьсков школов і основнов школов. Дїточкы з кружку русиньского языка од панї учітелькы Ґабікы Біндзаровой з недалекой МШ продовжуйть навчаня русиньского літературного языка у панї учітелькы Ленкы Мудріковой. Преснї так єм сі то представлёвала, жебы то могло быти.

ПгДр. Люба КРAЛЁВА, ПгД., ОЗ Колысочка - Kolíska

Script logo