21. 12. 2020: Віктор Орбан стрїтив ся з ґрекокатолицькыма єпіскопами. Прияв од них Віфлеємскый огень

В пятніцю, 18-го децембра 2020-го року, стрїтив ся мадярьскый премєр Віктор Орбан із найвысшыма представителями Ґрекокатолицькой церькви в Мадярьску. На стрїчі были обговорены односин меджі державов і Ґрекокатолицьков церьквов.

Участныма были вшыткы трёме єпіскопы, котрых ґрекокатолици в Мадярьску мають. Делеґацію вів высокопреосвященый владыка Філіп Кочіш, архієпіскоп і метрополіта гайдудороґскый, з котрым были преосвященый владыка Атаназ Орос, єпіскоп єпархії в Мішколцї і преосвяченый владыка Авел Сочка, єпарха ніредьгазькый. Мадярьскый міністерьскый председа Орбан прияв од ґрекокатолицькых єпіскопів Віфлеємскый огень.

Премєр подяковав за роботу церькви

На стрїчі, на котрій брав участь і Жолт Шемєн, підпредседа влады і председа Хрістіаньскодемократічной народной партії, обговорили ся і можности сполупраці меджі Ґрекокатолицьков церьквов у Мадярьску і державов. Інформовав о тім Берталан Гаваші, прессекратарь мадярьского премєра.

Віктор Орбан прияв ґрекокатолицькых єпіскопів у зреконштруованім історічнім Кармелітаньскім монастырї в Будапештї. Премєр почас неформалной діскусії оцїнив Ґрекокатолицьку церьков, котра робить в Мадярьску велику роботу про родины, про бідных людей, і про укрїплїня комуніт. Церьковны представителї зясь подяковали за дотеперішню підпору з боку державы, і за то, же є можна далша сполупраца з представителями Мадярьска.

Єпіскопи подали премєрови інформацію і о своїх планах, меджі котрыма є і обновлїня окремых катедралных соборів. Попрощали ся з премєром з надіёв, же і в слїдуючіх роках будуть годны вєдно служыти народу.

Підтримують і Русинів

Ґрекокатолицька метрополітна церьков у Мадярьску мала за остатнїма даныма нецїлых 270 тісяч віруючіх. Метрополіта і архієпіскоп гайдудороґскый має резіденцію в Дебрецинї. Меджі віруючіма той мултіетнічной церькви, котрой віруючіма суть днесь переважно Мадяре, суть і Русины.

В Дебрецинї, центрї метрополії, быв у 2019-ім роцї вдяка Ґрекокатолицькій церькви  одкрытый Русиньскый дім, котрый фінанцовала мадярьска влада. Моментално ся коло нёго будує і русиньска деревяна церьков, на котру дала часть фінанцій самосправа міста Дебрецин, звышок має фінанцовати метрополія.

 

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм,  фото: Пресове оддїлїня мадярьского премєра, языкова управа: ред. АРК в СР.

Script logo