21. 11. 2020: Презентація книжкы Історія Русинів на Спішу

В середу, 25-го новембра 2020-го року, о 16.00 год. одбуде ся в рамках ціклу „Дворны діалоґы“ святочна презентація двоязычной словацько-русиньской моноґрафії під назвов Dejiny Rusínov na Spiši / Історія Русинів на Спішу, котру выдав Музей Спішу в Спішскій Новій Всі.

Презентація одбуде ся з причіны протиепідеміолоґічных наряджінь в онлайн просторї, і так ся на ню холем вірутално буде мож дістати з цїлого світа. Інформовав о тім спішскый музей.

Жыва русиньска меншына

„Є нам жаль, же не можеме навщівників той події привітати прямо в просторах музея, кедьже ту мають можливость відїти унікатну выставку під назвов Русины на Спішу, котру сьме одкрыли 17-го септембра,“ інформовала директора музея Зузана Кремпаска.

Выставка подля Кремпаской презентує русиньску меншыну як жыву, котра збогачує і днесь своёв історіёв, културов, реліґіёв, звыками, традіціями і ремеслом. Частёв выставкы є і філм о Русинах, котрый музей приготовив вєдно з веце супроводныма подіями. Послїдня подія в рамках той выставкы буде День Русинів 12-го юна 2021-го року.

Унікатна публікація

Найвызначнїшов супроводнов подіёв выставкы о Русинах на Спішу є, як авізує музей, презентація книжкы Історія Русинів на Спішу, котра обсягує і много фактів, котры будуть публікованы обще по першый раз. Авторами суть робітници Музея Спішу.

„Меншына Русинів є повязана з Кошыцькым краём, зато ня тїшыть інтерес змаповати їх історію ці звыкы. Тоты представить і нова книжка Історія Русинів на Спішу. Іде о обще першу публікацію на Словакії, котра подробно занимать ся історіёв даякой меншыны в конкретнім словацькім реґіонї. Окрем іншого, є унікатна і зато, бо выходить в словацькій і русиньскій языковій мутації. Спішскы Русины собі так можуть о своїй історії прочітати у своїм материньскім языку,“ повів председа Кошыцького самосправного краю, котрый є зряджователём спішского музея, Растїслав Тырнка.

Книжка має штири капітолы. Три суть присвячены історії спішскых Русинів у окремых часовых періодах од седнёвіку аж по сучасность. Четверта капітола занимать ся Русинами з етноґрафічного погляду.

Історія Русинів на Спішу є першым томом книжнёй едіції Музея Спішу з назвов Історія народностей на Спішу. В будучности в рамках той едіції будуть выдавати публікації о далшых меншынах, котры жыли і жыють на Спішу.

Презентацію книжкы о спішскых Русинах собі можете онлайн посмотрити 25-го новембра о 16.00 год. за тым мотузком.

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм, языкова управа: ред. АРК в СР.

Script logo