21. 1. 2021: Перегляд найосновнїшых змін, котры міністер Ґрелінґ приправлює у школстві

 

  • Minister školstva Branislav Gröhling predstavil zmeny zákonov, ktoré prinesie tento rok.
  • HN zosumarizovali najzásadnejšie plánované úpravy legislatívy.

Novinky pre deviatakov

Keď sa bude žiak hlásiť na strednú školu, kritériá prijatia bude poznať už na začiatku ôsmeho ročníka základnej školy a výber si lepšie premyslí. Podľa predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva Pavla Ondeka ministerstvo dáva na papier už zaužívaný postup, keďže stredné školy posielajú informácie aj dnes. Školský analytik Peter Zmeko pripomína, že kritériá stredných škôl sa každý rok zásadne nemenia, no pripustil, že to žiakom pomôže.

„Vždy je neistota, že to škola zmení a dá väčšiu váhu buď známkam, alebo testom,“ doplnil. Novinkou tiež bude, že žiak si v jednej prihláške zadá poradie škôl a na základe toho nastúpi do prvej, kde bude prijatý. Podľa viceprezidentky Slovenskej komory učiteľov Sone Puterkovej je to pozitívne. „Doterajší systém bol administratívne aj organizačne veľmi náročný,“ zdôvodnila.

Zdroj: HN Slovensko

Script logo