20. 9. 2020: 155 років од народжіня науковця Любора Нідерле

Любор Нідерле (Lubor Niderle) нар. ся 20. 9. 1865 в Клатовах, у втогдышнїй Австрійскій Богемії, теперь на теріторії Чеськой републікы, умер 14. 6. 1944 у Празї втогдышнёй Чехословакії, днесь на теріторії Чеськой републікы.

Є знамым чеськым археолоґом і етноґрафом, найвеце знамый про свою 4-томну класічну роботу з археолоґії і раннёй історії славяньскых народів Slovanské starožitnosti“ (1902 – 1924). В тій роботї і баданях, присвяченых чісто Карпатьскому реґіону („Počátky Karpatské Rusi“, 1922; Počátky slovanského osídlení na Podkarpatské Rusi“ 1931), Л. Нідерле обстоёвав погляд, же предкы сучасных Русинів зачали заселяти ся у сучаснім краю іщі в 5. ст., як спутници Гунів, што вторгли до басейну Дунаю. Він тыж написав проаналізоване баданя, котре допроваджав мапами, із складнов  проблемов роздїлёваня Русинів і Словаків у Пряшівскій области на зачатку 20 ст. (K sporu o ruskoslovenské rozhraní v Uhrách“,1903).

Іван ПОП, здрой: „Енциклопедія історії та культури карпатських русинів‟ зоставителїв П. Р. Маґочія і І. Попа. Ужгород: „Видавництво В. Падяка‟, 2010, с. 539, переклад з україньского языка i зміна фотоґрафії: А. З. 

Script logo