20. 8. 2018: Еміліян Бокшай – Проґрамова статя публікована в новинках „НедѢля‟ у 1935-ім роцї:

„Нам не треба україньску політічну ідеолоґію. Радше будеме якымсь малым дрібнятком в неруській державі, як нулов у вашій україньскій... Не маєме потребу орьєнтовати ся ани на славяньство, ани на Росію, котра не спасила нас ани втогды, коли мала таку принагоду. Лем Чехословацька републіка може забезпечіти Русинам під Карпатами можливость самобытного народного розвитку. Із той причіны нам є єдно тото, што діє ся в Росії, на Галичіні, в Америцї і в Мадярьску... Жытелї Підкарпатьской Руси бы мали гордити ся тым, же суть Русинами, і мали бы знати, же дякуючі історічно-правным і културным обставинам сформовали ся до самобытной народной єдности, русиньского народа.“

Script logo