20. 6. 2020: Нове увольнёваня рештрікцій

Aktuálne sa nachádzame v 5. fáze

Uvoľňovanie opatrení a prechod medzi fázami závisí od vývoja počtu nakazených a od vývoja kĺzavého mediánu

Upozornenie

Riziko nákazy naďalej pretrváva, pretože niektorí nakazení nemusia vykazovať žiadne príznaky ochorenia a môžu ho nevedome šíriť. Dodržiavajte prosím všetky hygienické opatrenia. 

Účelom tejto stránky je sprostredkovať Vám informácie k najaktuálnejšej fáze uvolňovania vrátane jej aktualizácie.

Upozornenie

Núdzový stav sa skončil uplynutím 13. júna 2020. K tomuto dátumu sa ruší pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, takisto zákaz uplatňovania práva na štrajk.

Pozrite si informácie o núdzovom stave.

Ako sa opatrenia uvolňovali doteraz?

5. fáza uvolňovania opatrení

Platnosť nariadenia od: od 03. júna 2020
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 19. júna 2020

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva a priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku sa uvoľňjú ďalšie opatrenia. Za účelom lepšej informovanosti uvádzame všetky záväzné informácie o uvoľňovaní v 5. fáze vrátane jej aktualizácii.

NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY PLATNÉ OD 10. JÚNA

  • Cezhraničný pohyb bez obmedzení sa bude týkať aj Nórska, Fínska, Islandu, Bulharska, Grécka, Nemecka, Dánska, Švajčiarska, Chorvátska, Slovinska, Cypru, Malty a pobaltských krajín. Chcem vedieť viac
  • Nosenie rúšok v exteriéry bude dobrovoľné. Chcem vedieť viac
  • Otvárajú sa detské kútiky v obchodných centrách, nočné kluby, centrá voľného času a základné umelecké školy.
  • Karanténa pri návrate zo zahraničia bude dobrovoľná. Chcem vedieť viac

NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY PLATNÉ OD 20. JÚNA

  • Cezhraničný pohyb bez obmedzení sa rozširuje o Poľsko, Monako, Čiernu Horu a Faerské ostrovy.
  • Ruší sa zákaz nedeľného predaja. Predajne však musia naďalej dbať na riadnu sanitáciu a dezinfekciu predajní.
  • Zruší sa povinnosť merať teplotu ľuďom pri vstupe do štátnych inštitúcií, do kúpeľov a do wellness centier.
  • Zruší sa povinnosť sedieť v taxíku na zadnom sedadle.
  • Od 1. júla sa povoľujú podujatia nad 1000 ľudí. Na športových štadiónoch bude povolená účasť len do 50 percent kapacity.
  • Od 22. júna 2020 sa otvárajú stredné školy a druhý stupeň ZŠ.

Zdroj: www.korona.gov.sk

Script logo