20. 5. 2021: Подля штудії із Станфорду суть рушка безцїнны, шкодять здравю і можуть вести к передчасній смерти

Podľa štúdie zo Stanfordu sú rúška bezcenné, škodia zdraviu a môžu viesť k predčasnej smrti

(Joe Hoft, technocracy.news) – Stanfordova univerzita dospela k rovnakému záveru ako stránka Technocracy News, že tvárové rúška sú nielen neúčinné proti šíreniu ochorenia COVID, ale že aj priamo škodia vášmu zdraviu.

Tým sa z nosenia rúšok stáva len politická zbraň a nástroj sociálneho inžinierstva. Keď sa nositelia rúšok postupne psychicky zrútia, dajú sa ľahšie pretvoriť na obraz Technokratov.

Štúdia prestížnej univerzity o rúškach

Nedávna štúdia zo Stanfordu uverejnená v NCBI, podliehajúcemu Národnému ústavu zdravia (NIH), ukázala, že rúška absolútne nijako nebránia šíreniu ochorenia COVID-19 a že ich používanie je dokonca škodlivé.

NIH publikoval lekársku hypotézu Dr. Barucha Vainshelboima (oddelenie kardiológie, Systém zdravotnej starostlivosti pre záležitosti veteránov v Palo Alto / Stanfordova univerzita, Palo Alto, Kalifornia, USA).

NOQ Report k tejto štúdii uviedli:

„Počuli ste o odborne posúdenej štúdii, vykonanej Stanfordovou univerzitou, ktorá jednoznačne potvrdzuje, že tvárové rúška majú absolútne nulovú šancu zabraňovať šíreniu ochorenia Covid-19?

Nie? Bola uverejnená na vládnej stránke Národného centra pre biotechnologické informácie (NCBI).

NCBI je pobočka Národného zdravotného ústavu, a tak by si človek povedal, že by o takej štúdii mali vo veľkom informovať mainstreamové médiá a mali by si ju osvojiť ´vedu milujúci´ ľudia z veľkých technologických spoločností.“

Výsledky štúdie zo Stanfordu

Podľa záverov tejto štúdie sú tvárové rúška neúčinné na zastavenie prenosu ochorenia COVID-19 a v skutočnosti môžu spôsobovať zhoršenie zdravia a predčasnú smrť.

Vyhľadávač DuckDuckGo však, naopak, zistil, že informáciu ŽIADNE mainstreamové média neprevzali a že tyrani z veľkých technologických spoločností budú odstavovať ľudí, ktorí ju zverejnia, ako na vlastnú škodu zistil politický stratég Steve Cortes, keď zverejnil tvít, ktorý nebol v súlade s naratívom o tvárových rúškach.

V  tvíte uviedol citát a odkaz, ktorý Twitter viedol k tomu, aby mu zablokoval účet. Možno na neurčito.

Tá štúdia NCBI sa začína nasledujúcim abstraktom:

„Mnohé krajiny sveta využívali zdravotnícke a nezdravotnícke tvárové rúška ako nefarmaceutické opatrenie na zníženie prenosu a infekčnosti koronavírusového ochorenia roku 2019 (COVID-19).

I keď vedecké dôkazy, podporujúce účinnosť tvárových rúšok, chýbajú, boli konštatované nepriaznivé fyzioogické, psychologické a zdravotné účinky.

Bola vyslovená hypotéza, že tvárové rúška ohrozili bezpečnostný a účinnostný profil a ich používaniu by sa malo vyhýbať. Tento článok komplexne sumarizuje vedecké dôkazy vo vzľahu k noseniu rúšok v ére ochorenia COVID-19, poskytujúc prospešné informácie pre verejné zdravotníctvo a pre prijímanie rozhodnutí.

Štúdia vyslovuje nasledovný záver (zvýraznenie textu bolo pridané):

„Existujúce vedecké dôkazy spochybňujú bezpečnosť a účinnosť nosenia tvárových rúšok ako preventívneho opatrenia pred ochorením COVID-19.

Údaje naznačujú, že tak zdravotnícke, ako aj nezdravotnícke tvárové rúška sú neúčinné pri prenose z človeka na človeka vírusových a infekčných ochorení ako sú SARS-CoV-2 a COVID-19, čo hovorí proti používaniu tvárových rúšok.

Ukázalo sa, že nosenie tvárových rúšok má závažné nepriaznivé fyziologické a psychologické účinky. Medzi také patrí hypoxia, hyperkapnia, zadýchanosť, zvýšená hladina stresových hormónov, imunosupresia, únava, bolesti hlavy, pokles kognitívneho výkonu, predispozícia na vírusové a infekčné ochorenia, chronický stres, úzkosť a depresia.

Dlhodobé dôsledky nosenia rúška môžu spôsoboť zhoršenie zdravia, vznik a progresiu chronických ochorení a predčasnú smrť.

Vlády, tvorcovia politiky a zdravotnícke organizácie by mali vo vzťahu k noseniu tvárových rúšok, ktorých nosenie je považované za preventívne opatrenie pre zdravie verejnosti, využívať vhodný a na vedeckých dôkazoch založený prístup.“

Riziká a možné následky nosenia rúšok

Toto je zoznam fyziologických a psychologických účinkov nosenia tvárových rúšok a ich možné zdravotné následky, ktoré uvádza spomínaná štúdia:

1. Fyziologické účinky:

 • hypoxémia
 • hyperkapnia
 • zadýchanosť
 • zvýšená koncentrácia laktátu
 • pokles hladín pH
 • acidóza
 • toxicita
 • zápal
 • samonakazenie
 • nárast hladín stresových hormónov (adrenalínu, noradrenalínu a kortizolu)
 • zvýšená svalová tenzia
 • imunosupresia

2. Psychologické účinky:

 • aktivácia stresovej reakcie „bojuj alebo utekaj“
 • chronický stresový stav
 • strach
 • poruchy nálady
 • nespavosť
 • únava
 • oslabený kognitívny výkon

3. Zdravotné dôsledky:

 • zvýšená predispozícia na vírusové a infekčné ochorenia
 • bolesti hlavy
 • úzkosť
 • depresia
 • hypertenzia
 • kardiovaskulárne ochorenie
 • rakovina
 • cukrovka
 • Alzheimerova choroba
 • dráždenie jestvujúcich stavov a ochorení
 • zrýchlený proces starnutia
 • zhoršenie zdravia
 • predčasná úmrtnosť

Záver

Dôkazy o neúčinnosti a vyslovenej škodlivosti rúšok neustále pribúdajú.

Nedávno sme zverejnili informácie o inej štúdii, ktorá dokonca zistila, že školy s rúškami zaznamenali oproti školám bez rúšok až o 37% viac prípadov nákazy COVID-19 medzi žiakmi a o 84% medzi učiteľmi.

Načo teda ešte vláda a úrady čakajú? Prečo okamžite nezrušia povinnosť nosenia rúšok všade na verejnosti a hlavne na školách, pretože bezbranné deti nimi dnes trpia zrejme najviac?

Čakajú na to, až sa stihnú naplno prejaviť ich nepriaznivé zdravotné následky? Až začnú ľudia na vládu a úrady verejného zdravotníctva podávať žaloby a oni skončia na dlhé roky v base pre úmyselné poškodzovanie zdravia a všeobecné ohrozenie?

Ale ako sa vraví: „Kto chce kam, pomôžme mu tam!“

Autor: Joe Hoft, zdroj: technocracy.newsncbi.nlm.nih.gov, spracoval: Badatel.net

Súvisiace články

 

Script logo