20. 5. 2020: Штат має зачати із смарт карантенов у пятніцю, буде добровольна

Інтеліґентну (смарт) карантену бы штат мав зачати выужывати у пятніцю, 22. мая 2020. Залежыть то од того, якы выслїдкы принесе тестуюча фаза. Вшытко але свідчіть о тім, же в пятніцю зо смарт карантенов зачнуть. Підтвердили то Ян Бучкуляк з перманентного крізового штабу і премєр Іґор Матовіч (OĽaNO) на пресконференції 19. мая 2020 у Братїславі.

Smart karanténa bude dobrovoľná, štátnu karanténu jej zavedením nerušia.  „Je to len alternatíva," poznamenal Bučkuliak s tým, že občan na jej absolvovanie bude musieť splniť viacero podmienok. Tie ešte zverejnia. Občan bez smartfónu nebude môcť absolvovať domácu izoláciu, keďže nebude môcť používať aplikáciu.
Smart karanténa má fungovať tak, že občan, ktorý sa chce vrátiť zo zahraničia na Slovensko, vyplní formulár na ekarantena.korona.gov.sk. Stiahne si aplikáciu, aktivuje ju. Na hraniciach skontrolujú registráciu, biometriu tváre, občan podpíše čestné vyhlásenie a poučenie. Domov, respektíve na miesto domácej izolácie, sa presunie individuálne. Aplikácia ho bude v náhodných intervaloch a počtoch vyzývať, aby sa preukázal.
Podozrenie na porušenie karantény má aplikácia hlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Ten má občana požiadať o vysvetlenie. „Občan bude mať šancu vysvetliť, že to zmeškal, lebo bol napríklad v sprche," doplnil Bučkuliak.
Premiér Igor Matovič naďalej trvá na ochrane hraníc. O ich otvorení rozhodne podľa neho konzílium odborníkov, nie ministerstvá. „Musíme chrániť ľudí a val na hraniciach pred tým, aby sme si nezavliekli vírus späť na Slovensko," doplnil. Nepovedal, či hranice Slovensko otvorí od 15. júna. Závisieť to bude od epidemiologickej situácie na Slovensku a v okolitých krajinách.

Mediálny servis Úradu vlády SR

Script logo