20. 5. 2020: Варголів музей творив і почас карантены. Грошы на реконштруцкію затля не дістав

Музей модерного уменя Енді Варгола в Меджілабірцях мусив з причіны рештрікцій, котры были запроваджены в повязаню з пандеміёв нового тіпу коронавірусу так само закрыты свої експозіції про навщівників. Но не зістав спати.

В часї, кедь быв музей од 10-го марца аж до 7-го мая 2020-го року запертый, робітници єдной із двох на світї і єдиной інштітуції того тіпу в Европі комуніковали із своїми любителями в онлайн просторї. Хоць „скарб“ Словакії в подобі Варголового музею уж мав у тім часї мати першу часть грошей на свою плановану реконштрукцію, на фінанції дотеперь чекать.

Едукачны статї і COVID-EO

Музей модерного уменя Енді Варгола уж в марцї, по своїм запертю, зачав на своїм фанпейджї на сітї Facebook публіковати едукачны статї од єдного із основателїв і довгорічного куратора музею Михала Бицка.

Так само зачав своє діятельство орьєнтовати на інтернетову службу Youtube, де зачав публіковати свої відеа. Любителї музею Варгола так могли холем віртуално в часї пандемії посмотрити собі просторы музейной будовы і експозіції, обзерати ся дала і выставка Стіва Кауфмана, котра так само находить ся в Меджілабірцях.

Інтересным проєктом є серія едукачных відео, котры музей од мая зачав публіковати, і котры приготовлює у сполупраці з Факултов умень Технічной універзіты в Кошіцях, платформов MAO/DIG і MediaPark. Авдіовізуална серія дістала назву COVID-EO project/MMUAW 2.0.

Перше відео зо серії приближує сучасну стрітартову суперстрар, котру мож знати під меном Банксі. Творы того автора, котрого ідентіта не є знама, суть так само в експозції лабірьского музею. Ёго творы музей презентовав по першый раз на Словакії іщі у 2014-ім роцї і моментално є експозіція в Меджілабірцях розшырена о ёго далшы ексклузівны творы.

Цїлый проєкт має приближовати творчость світознамых умелцїв, котрых творы ся находять в експозіціях Музею модерного уменя Енді Варгола. Проєкт є частёв супроводных коедукчаных актівностей, котры мають підназву MMUAW 2.0 (Media art upgrade). Друге відео зо серії занимать ся єдным із навызначнїшых америцькых умелцїв неамерицького походжіня Жаном Мішел Баскіатом і ёго оріґіналным твором SOHO.

Далшым проєктом, котрый музей зачав робити на своїм фанпейджїі, має назву STAGE, і є то шпеціфічный формат выставок детермінованый конкретным днём, датов у календарї і єдночасно жывотом і творчостёв Енді Варгола.

В тім роцї має зачати реконштруцкія

Іщі в октобрї 2019-го року втогдышня влада Петра Пеллеґріні схвалила на своїм выїздовім засїданю в Кежмарку грошы на реконштрукцію Музею модерного уменя Енді Варгола в Меджілабірцях. Дістало ся то до узнесїня влады, значіть придїлїня грошей бы мало быти обовязковым і про нову владу Іґора Матовіча.

Владный кабінет втогды схвалив про Варголів музей 7,1 міліона евр. Схвалены фінанчны средства мають іти на реконштрукцію, котра бы мала дати музею сучасный дізайн і функціоналіту, якы одповідають 21-му столїтю.

В музею бы мали выникнути новы оддыховы і інтерактівны зоны, лїтнїй амфітеатер на стрїсї будовы, але і ательєры. Перебудованя бы мало забезпечіти до будучности можности орґанізованя різных подіх, мож бы было робити і презентації уменя в екстерьєрї на терасї, котра бы мала быти на стрїсї, на фасаді будовы, а і на новім намістю перед будовов.

Фінанції мала словацька влада давати поступно. Першы два міліоны мали прийти до 31-го януара 2020-го року, до 31-го януара 2021-го року бы музей мав дістати далшы штири міліоны, зостаток – 1,1 міліона евр, была обіцяна до 31-го януара 2022-го року.

На грошы ся чекать

Наперек тому, же перша часть грошей мала прийти на реконштруцкію музею до 31-го януара, причім то было в узнесїню влады, што є обовязком, і в тім часї урядовала іщі влада Петра Пеллеґріні, котра то схвалила, інштітуція на грошы чекать доднесь. Притім музей уж до приготовлїня потрібных документів інвестовав коло 120 тісяч евр.

Меджічасом одбыли ся парламентны вовьбы, з котрых выникла абсолутно нова влада з представителїв бывшой опозіції, свою роль зачала грати і пандемія і з нёв повязана економічна кріза. Музей ся так дістав до сітуації, котру не чекав і зо вшыткыма процесами, котры были у тім роцї напланованы в рамках реконштруцкії, наприклад, і з конкурзом на додавателя ставбы, мусить чекати, кедьже не мать на своїм контї фінанчне крытя.

Музей притім плановав в другій половинї рока 2020 заперти експозіцію і пустити ся до перебудованя. На реконштрукцію не мать грошы ани Пряшівскый самосправный край, котрый є зряджователём лабірьского музею, і так зіставать лем комуніковати з Міністерством фінанцій СР. Роботы ся зачнуть, аж кедь буде ясне, же фінанції од влады досправды прийдуть.

Проєкт ся посуджує

Темов уже зачали занимати ся і словацькы медії – од пресы аж по телевізію. Тоты так само звідали ся резорту фінанцій, в чім є проблем, же грошы, котры суть задефінованы в узнесїню влады, дотеперь не были загнаны.

Подля говоркынї міністерства Александры Ґоґовой ся моментално посуджує згода з правилами державной помочі. Міністерство за їй словами комунікує з Пряшівскым самосправным краём і музеём о доданю потребной документації про посуджіня державной помочі. Документація притім уж была музеём раз выпрацована і загнана.

„Міністерство собі усвідомлює значіня Музею Енді Варгола, котре перекрачує граніцї Словакії і резорт зробить вшытко, жебы ся сітуації вырїшыла што найскорїше,“ повіла Ґоґова. Подля слов директора музею Мартіна Цубяка, покля буде вшытко в порядку, новый термін на посланя першой части грошей бы мав быти до кінця юна. Зіставать надіяти ся.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, жрідло фотоґрафії: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola.

Script logo