20. 3. 2019: Проф. Коня быв зась зволеный за ректора Пряшівской універзіты в Пряшові

  • • Староновый ректор Пряшівской універзіты – Др.г.к. проф. ПгДр. Петер Коня, ПгД.

    • Староновый ректор Пряшівской універзіты – Др.г.к. проф. ПгДр. Петер Коня, ПгД.

  • • Погляд на часть участників акту представлёваня кандідатів на функцію нового ректора Пряшівской універзіты в Пряшові.

    • Погляд на часть участників акту представлёваня кандідатів на функцію нового ректора Пряшівской універзіты в Пряшові.

18. марца 2019 одбыли ся вольбы кандідата на ректора Пряшівской універзіты в Пряшові на функчный період років 2019 – 2023. Свою функцію обгаїв проф. Петер Коня, котрый поведе універзіту далшы штити рокы.

До терміну подаваня пропозіцій на кандідата на ректора Пряшівской універзіты в Пряшові, котрым быв 7. марець 2019, до 12.00 год., члены волебной комісії Академічного сенату Пряшівской універзіты в Пряшові про кандідата на ректора Пряшівской універзіты в Пряшові перевзяли десять пропозіцій на кандідата на ректора Пряшівской універзіты (ПУ) в Пряшові, котры сповнёвали условія, опублікованы у Выглашцї о вольбах кандідата на ректора ПУ. Были пропонованы слїдуючі кандідаты (в алфавітнім подядку): проф. ПгДр. Василь Ґлухман, к. н. і Др.г.к. проф. ПгДр. Петер Коня, ПгД.

Публічне представлёваня кандідатів на ректора, котре одкрыв председа Волебной комісії Академічного сенату ПУ проф. Каміл Кардіс, ПгД., ся одбыло 18. марца 2019 о 10.00 год. в авлї (ч. 103) Высокошкольского ареалу ПУ. Кандідаты на ректора представили ся академічній громадї в алфавітнім порядку, причім на свою презетацію мали вычлененый часовый ліміт, по презентації даного кандідата слїдовала діскусія з академічнов громадов. Єден із кандідатів на ректора проф. ПгДр. Василь Ґлухман, к. н., ся по презентації і наслїдній діскузії публічно вздав своёй кандідатуры.

По скінчіню публічного представлёваня кандідатів ся наслїдно о 13.00 год. одбыли вольбы кандідата на ретора тайным голосованём членів Академічного сенату ПУ в просторах засїдалнї Consilium Maius у будові Ректорату ПУ. Тот зволив за ректора Пряшівской універзіты в Пряшові Др.г.к. проф. ПгДр. Петра Коню, ПгД.

„Єм дуже радый, же робота, котру сьме перед штирьма роками зачали, была оцїнена позітівно і Академічный сенат єй высловив ясну підпору, за што ёго членам щіро дякую,‟ повів новый ректор по зволїню. Як додав, главным цїлем у будучім функчнім періодї буде утримати позіцію універзіты в словеньскім і меджінароднім академічнім просторї, докінчіти проходячі проєкты і зачати з новыма, жебы універзіта ішла допереду мінімално такым темпом, як дотеперь. „В одношіню ку штудентам хочеме продовжовати в стрїчаню ся з академічныма сенаторами і прямо рїшати пропозіції з боку штудентів. В припадї робітніків універзіты іщі веце стімуловати їх карьєрный рост, оцїнёвати їх роботу, сполупрацовати з одборарьсков орґанізаціёв, ці розшырити можности шпортовых і културных актівіт робітників універзіты в духу гесла чоловік на першім місцї,‟ доповнив ректор, котрый не забыв спомянути ани підпору умелецького дїятельства на універзітї.

В рамках становлены цїлїв універзіта планує подля ёго слов добудовати сістему інштітуціалных одношінь із самосправами на теріторії Пряшівского і Кошіцького самосправного краю, підвышити інтезівность сполупрацї зо середнїма школами і продовжовати у створёванї контактів із загранічныма універзітами (і поза Европску унію). В рамках інвестічных і розвоёвых актівностей буде універзіта под веджінём ректора Коню дбати на закінчіня рекоштрукції інтернатів на Ул. 17. новембра, розвивати актівности про здобытя новых навчалных просторів і новых просторів про інтернаты штудентів. Пріорітов буде таксамо рекоштрукція і затеплїня будовы Высокошкольского ареалу і скрашлїня екстерьєрів обєктів.

Анна ПОЛАЧКОВА, www.unipo.sk, foto: Marcel Mravec.

P. S.: Староновый ректор Пряшівской універзіты спомеджі 18 вызначных оцїнїнь за своє дїятельство дістав і Медайлу св. Кіріла і Мефодія (2018) з нагоды святкованя 20 років высокошкольской русиністікы на Пряшівскій універзітї.

Script logo