20. 3. 2019: Молоды.Русины просят в своі порогы

Молодіжна орґанізация молоды.Русины, яка діє на хосен русиньской культуры на Словациі, глядат новых членів. Про тото оголосили на своім сайті. На днес тото общество являт ся єдным з найактивнійшых в цілым русиньскым світі.

Стріча, вчас котрой буде можніст записати ся до орґанізациі, пройде в найблизшым тыжни, 26. марця 2019 р. (віторок) о 20.00 год. в Кошыцях. Позыват ся молодых люди, якы хотіли бы ся влучыти і сполняти в орґанізацийній діяльности. Молоды.Русины кличут і тых, якы сут жыво заінтересуваны модерныма технолоґіями. IT то бранжа, в якій не лем Русины часто професийні працуют, будучы інформатиками ци проґрамістами, але і обшыр, яка є хоснувана в кругу як раз той молодіжной орґанізациі. Деякы члены общества спілпрацуют тіж з радийом Русин.фм.

Бытя членом молодых.Русинів дає можніст познати формы заряджаня соспільном орґанізацийом в практиці, як і хоснувати своі здібности в ріжных обшырях культуры. То тіж добра нагода, жебы познати і стрічати ся з цікавыма людми, якым так само лежыт на серци добро русиньской культуры, а і єй розвиток, а не лем підтримуваня того, што єст.

На днес общество являт ся єдном з найактивнійшых молодіжных русиньскых орґанізаций в цілым теперішнім русиньскым руху. Хто інтересує я тым, што ся актуальні діє, тот часто може стрічати ся як раз з вістями про ближучы ся, орґанізуваны молодыма.Русинами, подіі. Тяжко в єдным речыню змістити вшыткы дотеперішні успіхы той орґанізациі. Вартат спомянути передовшыткым на підниманы всякы ініциятивы, што мают заохочати русиньску молодіж познавати культуру і історию своіх предків. Общество рыхтує русиньскы забавы, на якых, окрем розрывкы, в цікавый спосіб сут тіж передаваны основны інформациі про Русинів.

За остатній рік, мож спомянути м.ін. на орґанізуваны школы танця, прелекциі присвячены І Чехословацкій Республиці ци остатній Рождественный Концерт. Члены молодых.Русинів заанґажуваны сут і в другы проєкты, якы окремо істнуют в публичным просторі. Є то напевно спомянуте радийо Русин.фм, але тіж діяльніст Фольклорного Ансамблю Рутенія та ведіня склепу rusynshop. Берут они участ і в приготовлюваню Русиньскых Ватр в Малым Липнику. Активности є о вельо більше.

Хто має дяку сполняти своі здібности і потребы – приголосте ся. Деталі на афішу.

Севериян КОСОВСКЫЙ, лем.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo