20. 3. 2018: В Гуменнім дїтей учіли робити писанкы

Од 8-го марца до 6-го апріля в просторах Вігорлатьского музею в Гуменнім мож відїти вже 26-ый річник выставкы Карпатьска писанка 2018 (Кarpatská kraslica 2018), котру приготовив музей вєдно із Унійов жен Словакії в Гуменнім і Централов народной умелецькой выробы (Ústredie ľudovej umeleckej výroby).

 

83 авторів і коло 800 писанок

 

В актуалнім річнику, до котрого залучіло ся 83 авторів зо Словакії і заграніча і мож в рамках нёго відїти приблизно 800 писанок, суть експонаты, документуючі уменя крашіня писанок з майже вшыткых реґіонів Словакії, і не бракують атрактівны колекції з теріторії Польщі і Україны.

 

„Інтересна актуалного річника выставкы є пожычена репрезентачна колекція писанок зо збірок Музею народной умелецькой выробы в Ступаві і презентація колекції найстаршых писанок із традічныма техніками крашіня із етноґрафічного збіркового фонду Вігорлатьского музею в Гуменнім. Частёв той колекції є і копія шісторічной писанкы, котру Вігорлатьскому музею даровав партнерьскый Народный музей народного уменя Гуцулщіны в містї Коломия,“ інформовала редакцію Яна Федічова із гуменьского музею.

„Выставлёваны писанкы як прояв традічного народного уменя суть днесь вказанём высокой умелецькой зручности і єдночасно зодповіднов формов анґажованости в намазї о утримательность, охрану і іновацію културной дїдовизны,“ продовжує далше Федічова.

 

Вігорлатьскый музей за орґанізованя выставкы писанок і підпору културных традіцій здобыв у 2017-ім роцї оцїнїня Крайознавочого общества Словакії (Národopisná spoločnosť Slovenska).

 

Творчі дїлнї про дїтей

 

Карпатьска писанка 2018 має і свою інтерактівну часть. В рамках нёй роблять ся творчі дїлнї про школы і окремы інтересуючі ся особы, на котрых учать робити писанкы, традічныма, но і іноватівныма методами.

 

19-го марца 2018 были на творчіх дїлнях школярїі гуменьской Основной школы на Пуґачевовій уліцї. Як робити писанкы, дїтям вказав робітник Музею Михал Пастернак, котрый тій залюбі присвячать ся вже дакілько десяток років. Дїти могли научіти ся методу батікованя, рельєфного воскованя і дротованя, но і мачаня в різных одварах.

 

Як повів про пресову аґентуру ТASR Пастернак, він найчастїше робить першов техніков. Даколи ся подля ёго слов хосновали коло батікованя найвеце дві фарбы, він комбінує штири. Сам ся до выставкы залучать вже 25 років. Цїлём того, же в рамках выставкы робить про дїтей і дорослых творчі дїлнї, на котрых учіть як робити писанкы, є познакомити шыроку верейность з тов традічнов творчостьов.

 

„Єм несподївана, бо іщі і в сучасности є все доста великый інтерес о крашіня традічных писанок. Тоты творчі дїлнї суть у Вігорлатьскім музею приготовлёваны реґуларно і каждым роком стрічаме ся із позітівныма реакціями,“ повіла про TASR робітничка ґалерійного оддїлїня музею Дана Катанікова.

 

В рамках выставкы Карпатьска писанка 2018 одбуде ся і бурза, де буде мож купити собі зо шырокого выберу. Бурза одбуде ся в просторах музею 27-го марца од 8.00 до 12.00 год.

 

П. Медвідь, жрідло фотоґрафії: TASR

 

 

Script logo