20. 2. 2020: В Братіславї на конференції бісїдовали о меншыновім законї

У віторок, 18-го фебруара 2020-го року, в Братїславі проходила меджінародна конференція під назвов Леґіслатівны моделы охраны прав народностных меншын, котру зорґанізовав Уряд уповномоченого влады Словацькой републікы про народностны меншыны.

На конференції рїшало ся, ці Словакія потребує комплексный меншыновый закон, котрый дотеперь держава не мать. На послїднїм засїданю Выбору про народностны меншыны і етнічны ґрупы, котре проходило в януарї, членове выбору говорили о потребі меншынового закона, но о далшій судьбі того документу буде рїшати аж нова влада, котра выникне по фебруаровых парламентных выборах.

Конштітуція закон споминать

Уповномоченый влады Словацькой републікы про народностны меншыны Ласло Буковскый на зачатку конференції припомянув, же конштітуція, і кедь не експліцітно, споминать потребу приятя комплексного меншынового закона.

„За остатнї місяцї уряд приготовив леґіслатівный замір нового меншынового закона, в повязаню з котрым была зорґанізована предметна меджінародна конференція, котрой цїлём было вказати на окремы европскы моделы охраны прав народностных меншын з намагов іншпіровати ся і приспособити їх нашым пожадавкам,“ повів на конференції Буковскый.

Уповномоченый припомянув, же сучасна словацька леґіслатіва, котра дотулять ся охраны прав народностных меншын, є подїлена і непереглядна, зато думать, же треба вытворити переглядну леґіслатіву в тій области. Єдночасно дакотры конштітуціёв ґарантованы права сучасна леґіслатіва нияк не рїыть.

Закон треба

Конференцію творили три панелы, котры мали вказати на потребу приятя новой леґіслатівы, при творїню котрой є найвекшов вызвов взяти до увагы роздїлны потребы такзваных великых і малых народностей.

В рамках першого панелу діскутовало ся на тему найлїпшой подобы закона на забезпечіня повного уплатнїня прав народностных меншын на Словакії. В далшім панелї участны презентовали моделы охраны прав народностных меншын в Мадярьску, Чеській републіцї, Войводинї, як і в Републіцї сербскій,  Боснї і Герцеґовинї. Заключінём того панелу было, же такзваны „надштандарты“ суть в европскых країнах звычайнов реалностёв.

Остатнїй панел конференції приближыв погляд окремых народностей на домашнї подмінкы, причім быв вытвореный простор на выражіня властных представ в повязаню з приятём комплексного меншынового закона. За русиньску меншыну на конференції бісідовав правник Мартін Дуфала, котрый брав участь і на творіню леґіслатівного заміру меншынового закона.

Діскутуючі згодны были в тім, же погляд словацькой сполочности на народности ся мінить, но тот тренд не мусить быти тырвалый, і зато є треба прияти закон, котрый ґарантує меншыновы права.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм

Script logo