20. 12. 2019: Анатолій Кралицькый: Творы

Концём рока 2019 вышла цїнна книжка творів Анатолія Кралицького з назвов Творы (Выдавательство Пряшівской універзіты, 2019).
Кралицького тексты были за ёго жывота публікованы на сторінках різных журналів ці антолоґій, своє дїло але протягом свого жывота не позберав. Концём 20. стороча ся науковцям подарило выдати лем часть з Кралицького прозаічных текстів в окремых выданях.

Цїлём выданой публікації є популарізовати творчость о. А. Кралицького як єдного з найталентованїшых представителїв будительского напряму в карпаторусиньскій літературї 20. стороча. Публікація є зложена з выбраных текстів писателя, котры были написаны через тридцять років авторового творчого періоду. Тоты тексты представлюють чітателёви А. Кралицького як чоловіка з шыроков палетов талентів і писателя шырокого діяпазону тем, свого часу дуже популарного літерата і публіцісту, етноґрафа і дописователя першых русиньскых новинок зачатку 60-ых років 19. стороча, ці автора статей о історії ґрекокатолицькых монастырїв.

В публікації мож прочітати вступну часть єдного з едіторів, Мґр. Валерія Падяка, к.н., де пише о жывотї і творчости А. Кралицького, главно о дотеперь незнамых або неясных містах в ёго біоґрафії і бібліоґрафії.

Публикація є зложена з трёх великых частей: 1. Вступна часть Мґр. В. Падяка, к.н., 2. Дїло А. Кралицького: части Прозаічны творы 1860-х років, Прозаічны творы 1890-х років, Переклады и адаптація, Мемоары, Історія и палеоґрафія, Публіцістіка, Выбрана корешпонденція; 3. Ілустрації, Додаткы.

Тота публікація є інтересна як про одборну публіку, котра ся інтересує о русиньску літературу, културу і історію, таксамо і про літератів і штудентів русиньского языка і културы як штудійный матеріал.

Книжка вышла з фінанчнов підпоров Фонду на підпору културы народностных меншын.

 

Книга: Анатолій Кральцькый. Творы

Едіторы: Валерій Падяк, Міхал Павліч

Рік выданя: 2019

ISBN 978-80-555-2344-6

Почет сторінок: 440

Script logo