20. 11. 2020: Ґрелінґ ся поставив проти Матовічови. Встановив термін отворїня школ

Міністер школства СР Браніслав Ґрелінґ вчера (19. 11. 2020) роковав з епідеміолоґами і ёго цїлём є просадити навернутя дїтей і молодежі до шкіл штонайскорїше.

Ôsmak sa pripojí na vyučovanie cez aplikáciu Teams, vidí a počuje svojich spolužiakov, ale oni jeho nie.

Syn Kataríny Bednárovej z Bratislavy má pri online výučbe technické problémy, no bol upodozrievaný zo zámerného ignorovania učiteľa. Jeho mama však potvrdzuje, že opak je pravdou.

Najväčším problémom je aplikácia. Na žiadnom zariadení nedokáže vysielať zvuk smerom od nás. Často je problém prihlásiť sa na hodinu,“ opisuje mama, ktorej syn sa spolu s ďalšími 264-tisíckami žiakov druhého stupňa už takmer mesiac učí z domu.

Už od polovice októbra je na tom rovnako aj 195-tisíc stredoškolákov. Minister školstva Branislav Gröhling včera rokoval s epidemiológmi a jeho cieľom bolo presadiť návrat do škôl čo najskôr. Ponúka overené semafory a testovacie mobilné jednotky.

Zdroj: HN Slovensko

Script logo