20. 10. 2016: Анкета на Педаґоґічній і соціалній академії в Пряшові

Почас 26. – 28. септембра 2016 проходила на Педаґоґічній і соціалній академії (ПаСа) в Пряшові анкета одностно выучованя русиньского языка. Штуденты мали одповідати на тоты вопросы:

1. Мате інтерес о навчаня предмету русиньскый язык і літертура? гей/нїт

2. Мате інтерес о матуру з предмету русиньскый язык і літертура? гей/нїт

3. Кібы сьте зматуровали з предмету русиньскый язык і література, мате інтерес о роботу в матерьскій школї, де бы ся навчаня вело в русиньскім языку? гей/нїт

Вєдно в анкетї взяло участь 330 штудентів одбору 7649 М учітельство про матерьскы школы і выховательство, што є 87,8 % зо вшыткых штудентів того одбору.

 

Резултаты анкеты ІНТЕРЕС О РУСИНЬСКЫЙ ЯЗЫК (РЯ) НА ПаСа в Пряшові:

 

класа, інтересы: о навчаня РЯ, о матуру з РЯ, о роботу в МШ із навчанём в РЯ

  1. 12 гей / 78 нїт                     5 гей / 85 нїт        4 гей / 86 нїт
  2. 16 гей / 67 нїт                     6 гей / 77 нїт        8 гей / 75 нїт
  3. 12 гей / 73 нїт                     5 гей / 80 нїт        8 гей / 77 нїт
  4. 14 гей / 58 нїт                    11 гей / 61 нїт      11 гей / 61 нїт

Вєдно:   54 гей / 276 нїт              27 гей / 303 нїт   31 гей / 299 нїт

На 1. вопрос одповіло позітівно 54 штудентів, што є 14,36 %, на 2. вопрос одповіло позітівно 27 (7,2 %) а на 3. вопрос одповіло позітівно 31 штудентів (8,2 %).

 

Мґр. Владїміра ПАЛФІОВА, Уряд Пряшівского самосправного края, Одбор школства, Оддїлїня господарьского і ведучого дїятельства, тел.: +421 51 7081 718

Script logo